محمد پروین گنابادی

تعداد بازدید:۶۲۸
محمد پروین گنابادی

محمد پروین گنابادی در ۱۲۸۲ شمسی در گناباد متولد شد پس از آنکه دوره مکتب خانه را در زادگاه به پایان رساند، در پانزده-سالگی برای تکمیل معلومات به مشهد رفت و طلبگی پیشه کرد تخلص او در شعر، پروین بود که بعدها جزئی از نامش شد. در ۱۳۲۲ رئیس دانشسرای دختران شد و در همان سال به نمایندگی مردم سبزوار به مجلس شورای ملی راه یافت. در اوایل ۱۳۲۸ با معرفی محمد تقی مدرس رضوی به جمع همکاران دهخدا در تألیف لغت نامه پیوست و تمام حرف «ذال» و قسمتی از حرف «ط» و «ی» را تألیف نمود و به تراجم احوال و استخراج لغات از کتب مهم عربی و فارسی همت گماشت.. در دوره‌ای که علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران بود تصحیح کتاب‌های علمی دانشگاهی به وی واگذار گردید. در ۱۳۵۵ دانشگاه تهران به وی دکترای افتخاری داد. او ادیبی فروتن و سخت کوش و معتقد به کار بود. وی علاوه بر مشارکت در تألیف لغتنامه و مشارکت با علی اصغر حکمت در چهار جلد کشف الاسرار، درتدوین دایره المعارف فارسی و فرهنگ تاریخی زبان فارسی نیز همکاری داشت. از او چند اثر پژوهشی در املا و انشا و دستور زبان فارسی و نیز مقالات بسیاری در مطبوعات به جای مانده است. مجموعه مقاله‌هایش در سال ۱۳۵۶ به چاپ رسید.