اخبار بخش تألیف

تعداد بازدید:۱۳۹۰

اخبار بخش تألیف مربوط به دی ماه​ ۱۳۹۸

جزوه شماره ۱۰ از حرف «ب» لغت‌نامه بزرگ فارسی آماده چاپ است. این جزوه که با مدخل «برپا» آغاز و با مدخل «برخین» به پایان می‌رسد شامل ۳۸۴ مدخل و ۱۷۴ ترکیب (زیرمدخل) است. تمامی مدخل‌ها در جلسات مقابله به سرپرستی دکتر رسول شایسته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در جلسات تألیف دی ماه، علاوه بر رفع اشکالات جزوه شماره ۱۰، تألیف اولیه مدخل «برگشتن» به شیوه خوشه‌ای به پایان رسیده است.

اخبار بخش تألیف مربوط به بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۸

جزوه شماره ۱۱ حرف ب لغت نامه بزرگ فارسی آماده چاپ است. این جزوه که با مدخل "بَرد" آغاز و با "مدخل" برژکیدن" به پایان می‌رسد در ۱۲۵ صفحه شامل ۳۰۳ مدخل و ۱۱۴ ترکیب (زیرمدخل) است. تمام مدخل‌های این جزوه که توسط خانم مریم میرشمسی تألیف شده است در جلسات هیئت مقابله به سرپرستی دکتر رسول شایسته مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در بهمن ماه مدخل‌های برهم تا برهم افتادن در جلسات مطرح و تألیف شده است.
جلسات تألیف در اسفندماه به خاطر شیوع ویروس کرونا لغو شده است و مؤلفان تألیف مدخل‌های دیگر را از طریق دورکاری انجام می‌دهند.

اخبار بخش تألیف فروردین، اردیبهشت، خرداد ۱۳۹۹

جزوه شماره ۱۲ حرف «ب» لغت نامه بزرگ فارسی آماده چاپ است. این جزوه که از مدخل «برس» آغاز و با مدخل «برکست» به پایان می‌رسد در ۱۲۴ صفحه شامل ۶۲۸ مدخل و ۱۱۹ ترکیب (زیرمدخل) است. مدخل‌های این جزوه که توسط خانمها پگاه خدیش، اعظم سعادت، مهری جلیل جلال، سحر غفاری تألیف شده است در جلسات هیئت مقابله به سرپرستی دکتر رسول شایسته مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین جزوه شماره ۱۳ در دست ویرایش است.

جلسات تألیفی در روزهای شنبه و سه شنبه با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار گردیده است، در این جلسات معانی مختلف مدخل‌های برگرفتن و برگشتن مورد بررسی قرار گرفته است.