رؤسا و معاونان پیشین

تعداد بازدید:۲۴۸۲

نام

سِمت

مدت حضور

مرحوم علامه علی‌اکبر دهخدا

مؤسس و اولین رئیس مؤسسۀ دهخدا

از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴

مرحوم آقای دکتر محمد معین

دومین رئیس مؤسسۀ دهخدا

از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵

علامه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی

سومین رئیس مؤسسۀ دهخدا

۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵

علامه دکتر سید جعفر شهیدی

معاونت مؤسسۀ دهخدا

۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷

آقای دکتر غلامرضا ستوده

معاونت مؤسسۀ دهخدا

۱۳۵۳ تا ۱۳۸۳

خانم دکتر شکوفه شهیدی

معاونت مؤسسۀ دهخدا

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

آقای دکتر قاسم صافی گلپایگانی

معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

آقای دکتر علی افخمی

رئیس مؤسسۀ دهخدا

۶۱۳۸ تا ۱۳۹۳

آقای حسین احمد آخوندی

معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

آقای علی‌اکبر ابدی

معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

آقای عباس پهلوانی

معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۹۳ تا اوایل ۱۳۹۶

آقای دکتر سید محمد علوی

معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا

دی ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۸

آقای دکتر محمود بی‌جن‌خان معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا آذر  ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹

آقای دکتر علی درزی

رئیس مؤسسه دهخدا

آذر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۹ 

آقای دکتر محمود بی‌جن‌خان

رئیس مؤسسه دهخدا

خرداد ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۱

آقای دکتر هادی ویسی معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا شهریور ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۱ 

کلید واژه ها: علی‌اکبر دهخدا محمد معین سیدجعفرشهیدی شکوفه شهیدی محمود بی جن خان هادی ویسی