رؤسا و معاونان پیشین

تعداد بازدید:۱۸۶۷

نام

سِمت

مدت حضور

مرحوم علامه علی‌اکبر دهخدا

مؤسس و اولین رئیس مؤسسۀ دهخدا

از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴

مرحوم آقای دکتر محمد معین

دومین رئیس مؤسسۀ دهخدا

از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵

علامه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی

سومین رئیس مؤسسۀ دهخدا

۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵

علامه دکتر سید جعفر شهیدی

معاونت مؤسسۀ دهخدا

۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷

آقای دکتر غلامرضا ستوده

معاونت مؤسسۀ دهخدا

۱۳۵۳ تا ۱۳۸۳

خانم دکتر شکوفه شهیدی

معاونت مؤسسۀ دهخدا

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

آقای دکتر قاسم صافی گلپایگانی

معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

آقای دکتر علی افخمی

رئیس مؤسسۀ دهخدا

۶۱۳۸ تا ۱۳۹۳

آقای حسین احمد آخوندی

معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

آقای علی‌اکبر ابدی

معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

آقای عباس پهلوانی

معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۹۳ تا اوایل ۱۳۹۶

آقای دکتر سید محمد علوی

معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا

دی ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۸

آقای دکتر علی درزی

رئیس مؤسسه دهخدا

آذر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۹ 

آقای دکتر محمود بی‌جن‌خان

رئیس مؤسسه دهخدا

خرداد ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: علی‌اکبر دهخدا دکتر محمد معین دکتر سید جعفر شهیدی دکتر شکوفه شهیدی دکتر محمود بی‌جن‌خان