رؤسا و معاونان پیشین

تعداد بازدید:۳۹۶
نام سمت مدت حضور
مرحوم علامه علی‌اکبر دهخدا مؤسس و اولین رئیس مؤسسه دهخدا از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴
مرحوم آقای دکتر محمد معین دومین رئیس مؤسسه دهخدا از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵
علامه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی سومین رئیس مؤسسه دهخدا ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵
آقای دکتر علی افخمی رئیس مؤسسه دهخدا ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳
آقای دکتر علی درزی رئیس مؤسسه دهخدا ۱۳۹۳ تا اکنون
علامه دکتر سید جعفر شهیدی معاونت مؤسسه دهخدا ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷
آقای دکتر غلامرضا ستوده معاونت مؤسسه دهخدا  
خانم دکتر شکوفه شهیدی معاونت مؤسسه دهخدا ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
آقای دکتر قاسم صافی گلپایگانی معاونت آموزشی مؤسسه دهخدا ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸
آقای حسین احمد آخوندی معاونت اداری و مالی مؤسسه دهخدا ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
آقای علی‌اکبر ابدی معاونت اداری و مالی مؤسسه دهخدا ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
آقای عباس پهلوانی معاونت اداری و مالی مؤسسه دهخدا ۱۳۹۳ تا اوایل ۱۳۹۶
آقای دکتر سید محمد علوی معاونت آموزشی مؤسسه دهخدا دی ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۸
آقای دکتر علی درزی رئیس مؤسسه دهخدا آذر ۹۳۱۳ تا خرداد ۱۳۹۹