بازنشستگان

تعداد بازدید:۱۶۱۹

اسامی همکاران بازنشستۀ مؤسسۀ دهخدا از سال ۱۳۵۰ تا کنون

نام سمت
آقای رسول ابوعلی‌زاده کتابدار
آقای سعید سعیدی مسئول امور دفتری
آقای مجتبایی مسئول دفتر ریاست
آقای بصیری متصدی نشریات
آقای ستار علی‌بابایی حسابدار
آقای قنبرعلی سمیعی امور عمومی. ایشان در سال ۱۳۶۳ به فیض شهادت رسیدند.
آقای حبیب جوادی امور عمومی
آقای رمضان شفیعی امور عمومی
آقای محمداسماعیل فرهادی متصدی امور عمومی
آقای رحمت‌الله کوشکستانی متصدی امور عمومی
آقای عباس شاه‌محمدی راننده
آقای دکتر محمد ذوالریاستین کارشناس پژوهشی
خانم فاطمه شاه‌محمدی کارشناس پژوهشی
آقای محمدرضا جناب‌زاده سرپرست آموزش
خانم عطیه ملت‌خواه مقدم کارشناس پژوهشی
آقای میر هاشم محدث عضو هیئت علمی پژوهشی
آقای امیر توسلی متصدی امور نشریات
خانم فاطمه بهاور کارشناس پژوهشی
خانم زهرا ربیع‌زاده سرپرست کتابخانه
آقای حمیدرضا قاسمی حسابدار
خانم الهه رهوار سرپرست گنجینه
آقای نعمت‌الله خیامی کارشناس مسئول حسابداری
خانم ظریفه کاشانی کارشناس پژوهشی
آقای مهندس محمدسعید ابوطالبی کارشناس مسئول امور پژوهشی
خانم مژگان مقدس جعفری  اپراتور تلفن‌خانه
خانم  مانا شایسته کارشناس مسئول گنجینۀ دهخدا
خانم مهناز غفاری کارشناس حسابداری

کلید واژه ها: موسسه لغت نامه دهخدا مرکز بین ‌المللی آموزش زبان فارسی