رسول شایسته

تعداد بازدید:۱۲۸۸
رسول شایسته

استاد رسول شایسته در سال ۱۳۱۳ در شهر تبریز دیده به جهان گشود

تحصیلات دانشگاهی و دکتری را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران گذراند.

از سال ۱۳۳۹ به جمع مؤلفان لغت‌نامۀ دهخدا پیوست و تألیف قسمتی از "ر"‚ "ک"‚ "م" را به عهده گرفت. و هم اکنون نیز کار تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی تحت نظارت و رهبری ایشان به انجام می‌رسد و علاوه بر آن وظیفه آموزش و راهنمایی مؤلفان جدید را نیز بر عهده دارند.

همچنین در تألیف فرهنگ بزرگ سخن همکار دکتر حسن انوری بوده اند. ایشان علاوه بر کار تألیف به تدریس در مراکز علمی و دانشگاهی نیز پرداخته اند و در تألیف کتابهای فارسی دوره دبیرستان هم مشارکت داشته اند.

کلید واژه ها: رسول شایسته زبان و ادبیات فارسی موسسه لغت‌نامه دهخدا حسن انوری لغت‌نامهٔ بزرگ فارسی