مؤلفان لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تعداد بازدید:۵۶۱۶

 

 سید جعفر شهیدی

سید محمد دبیرسیاقی

رسول شایسته 

     
     

 غلامرضا ستوده

عباس دیوشلی

حسن احمدی گیوی

     
     

سعید نجفی اسداللهی

جواد درهمی

حسن انوری

     
     

اکرم سلطانی

ایرج مهرکی

ایرج شهبازی

     
     

پگاه خدیش

عبدالرضا قریشی

مریم میر شمسی

     
     
 

مهری جلیلی جلال

بهروز صفرزاده

 

 

لازم به یادآوری است که گروهی از فارغ التحصیلان دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی نیز در تالیف لغت‌نامهٔ بزرگ فارسی همکاری دارند.

 

کلید واژه ها: مؤلفان لغت‌نامۀ بزرگ فارسی موسسه دهخدا لغت نامه بزرگ فارسی سید جعفر شهیدی سید محمد دبیرسیاقی رسول شایسته غلامرضا ستوده عباس دیوشلی حسن احمدی گیوی سعید نجفی اسداللهی جواد درهمی حسن انوری اکرم سلطانی ایرج مهرکی ایرج شهبازی پگاه خدیش عبدالرضا قریشی مریم میر شمسی مهری جلیلی جلال بهروز صفرزاده