مؤلفان لغت‌نامهٔ دهخدا

تعداد بازدید:۱۸۳۴
علامه علی اکبر دهخدا  محمّد معین  سید جعفر شهیدی
     
     
 سید محمد دبیرسیاقی احمد بهمنیار    محمد پروین گنابادی
     
     
جلال الدین همایی عباس دیوشلی جواد درهمی
     
     
حسن احمدی گیوی سیدعبدالله انوار محمد استعلامی
     
     
حسن انوری سعید نجفی اسداللهی رسول شایسته 
     
     
   
غلامرضا ستوده    

 

برای اطلاع از نام دیگر مؤلفان و همکاران لغت‌نامهٔ دهخدا نگاه کنید به مجلد مقدمهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا، چاپ کامپیوتری ، صفحات ۴۷۹ تا ۴۸۶