مقررات آموزشی دوره‌های آموزش آزاد

تعداد بازدید:۷۴۰

۱. شهریه باید قبل از شروع کلاس از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در مرکز یا به شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ بانک مرکزی، شعبه دانشگاه، شناسه واریز ۳۲۹۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۰۰۴۰۱ به نام حساب غیرقابل برداشت مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، واریز و فیش آن به مسئول ثبت‌نام ارائه شود.
۲. پس از ثبت‌نام و واریز شهریه، انصراف پذیرفته نیست و مبلغی عودت نمی‌گردد.
۳. در صورت عدم تشکیل کلاس در مرکز، کل شهریه بازگردانده خواهد شد.
۴. در صورت غیبت فراگیر، تشکیل جلسه جبرانی برای هیچ کلاسی ممکن نیست و هزینه‌ای مسترد نخواهد شد.
۵. همراه‌ داشتن کارت‌ شناسایی مرکز در همه جلسات الزامی است. همچنین انتظار می‌رود فراگیران پیش از حضور مدرس در کلاس حضور یابند.
۶. حضور همراه در کلاس مجاز نیست. در موارد استثنایی باید هماهنگی لازم پیشاپیش صورت پذیرد.
۷. انتظار دارد قوانین، مقررات و شئونات اخلاقی و رفتاری متناسب با محیط علمی و آموزشی دانشگاه (پوشش مناسب، خودداری از استعمال دخانیات، پرهیز از رفتار نامناسب با دیگر فراگیران، کارکنان و مدرسان) همواره مد نظر باشد. در موارد بروز نقض اصول رفتاری تعیین‌شده، طبق مقررات دانشگاه تهران رسیدگی خواهد شد.
۸. برای همه دوره‌ها لزوماً گواهینامه صادر نمی‌گردد. فراگیران باید در هنگام ثبت‌نام از این موضوع آگاه شوند. همچنین چنانچه فراگیر پیش از ۳ ماه پس از اتمام دوره برای دریافت گواهینامه اقدام نکند، تعهدی در این خصوص به عهده مرکز نخواهد بود.
۹. غیبت بیش از یک‌چهارم ساعات کلاس، پذیرفته نیست و برای غایبان بیش از حداکثر مجاز، گواهینامه پایان دوره صادر نخواهد شد.
۱۰. مرکز تعهدی برای ترجمه گواهینامه‌های صادره ندارد.
۱۱. دوره‌های آموزشی این مرکز آموزش آزاد محسوب می‌گردند و ختم به صدور مدرک دانشگاهی نمی‌شوند.

 

 ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

شماره حساب دانشگاه تهران 

   ۳۲۹۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۰۰۴۰۱

شناسه واریز مرکز دهخدا