کتاب فروشی

تعداد بازدید:۹۷۰
کتاب فروشی

رئوس کارهای فروشگاه کتاب

  • فروش کتب درسی-آموزشی فراگیران زبان فارسی
  • تکثیر جزوات درسی-آموزشی زبان‌آموزان
  • سفارش خرید کتب کمک‌آموزشی
  • تکثیر سوالات امتحانی میان‌ترم و پایان ترم زبان‌آموزان
  • فروش جزوات و مجلدات لغت‌نامه دهخدا
  • فروش جزوات و مجلدات لغت‌نامه فارسی
  • کتب آموزشی مورد نیاز کلاس‌های آموزشی به ترتیب: فارسی به فارسی و آموزش زبان فارسی؛ خواندن درک مطلب فارسی دوره پایه؛ خواندن و درک مطلب فارسی دوره میانی؛ دستور کاربردی جلد اول؛ دستور کاربردی جلد دوم

تلفن مستقیم کتابفروشی:   ۲۲۷۱۸۰۷۳ -۰۲۱

کتب آموزشی زبان فارسی برای غیرایرانیان
به ترتیب سطوح آموزشی از مقدماتی تا پیش‌رفته

سطح مقدماتی ۱ (پایه)
آموزش زبان فارسی همراه با DVD؛ قیمت ۳۵۰,۰۰۰ ریال

فارسی دهخدا (۱)؛ قیمت ۵۰۰,۰۰۰ ریال

سطح مقدماتی ۲ (پایه)
خواندن و درک مطلب فارسی (پایه) همراه با DVD؛ قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ریال
گرامر یا دستور کاربردی ۱؛ قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ریال

سطح میانی
خواندن و درک مطلب فارسی (میانی)؛ قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ریال
گرامر یا دستور کاربردی ۲؛ قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ریال

سطح پیش‌رفته
جزوه آموزشی؛ قیمت ۳۵۰,۰۰۰ ریال
فرهنگ فارسی‌آموز دهخدا؛ قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ریال

 

و سایر کتب کمک‌آموزشی