کتابفروشی

تعداد بازدید:۲۵۵۶
کتابفروشی

رئوس کارهای فروشگاه کتاب

  • فروش کتب درسی-آموزشی فراگیران زبان فارسی
  • تکثیر جزوات درسی-آموزشی زبان‌آموزان
  • سفارش خرید کتب کمک‌آموزشی
  • تکثیر سوالات امتحانی میان‌ترم و پایان ترم زبان‌آموزان
  • فروش جزوات و مجلدات لغت‌نامه دهخدا
  • فروش جزوات و مجلدات لغت‌نامه فارسی
  • کتب آموزشی مورد نیاز کلاس‌های آموزشی به ترتیب: فارسی به فارسی و آموزش زبان فارسی؛ خواندن درک مطلب فارسی دوره پایه؛ خواندن و درک مطلب فارسی دوره میانی؛ دستور کاربردی جلد اول؛ دستور کاربردی جلد دوم

تلفن مستقیم کتابفروشی:   ۲۲۷۱۸۰۷۳ -۰۲۱

در صورت عدم پاسخ، خواهشمندیم فقط پیام نوشتاری خود را به شماره واتساپ فروشگاه (۹۸۹۳۵۳۲۳۹۲۰۶) بفرستید.ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

کتب آموزشی زبان فارسی برای غیرایرانیان
به ترتیب سطوح آموزشی از مقدماتی تا پیش‌رفته

سطح مقدماتی ۱ (پایه)
آموزش زبان فارسی همراه با DVD؛ قیمت  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

فارسی دهخدا (۱)؛ قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

سطح مقدماتی ۲ (پایه)
خواندن و درک مطلب فارسی (پایه) همراه با DVD؛ قیمت  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
گرامر یا دستور کاربردی ۱؛ قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰  ریال 

سطح میانی
خواندن و درک مطلب فارسی (میانی)؛ قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
گرامر یا دستور کاربردی ۲؛ قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

سطح پیش‌رفته
جزوه آموزشی؛ قیمت ۵۰۰,۰۰۰ ریال
فرهنگ فارسی‌آموز دهخدا؛ قیمت ۸۰۰,۰۰۰ ریال

 

و سایر کتب کمک‌آموزشی