منابع آموزشی

تعداد بازدید:۲۰۳۳

فارسی دهخدا

مجموعه پیش رو شامل کتاب درس، کتاب کار و لوح فشرده است. کتاب درس از چهار بخش تشکیل شده است: بخش اول کتاب به آموزش الفبای فارسی و صداها می‌پردازد، و بخش دوم کتاب به آموزش زبان اختصاص دارد. این بخش در دوازده درس تنظیم شده است، که هر درس آن به یکی از موضوعات مورد نیاز زندگی اجتماعی اختصاص دارد. بنابراین این بخش از کتاب به مهارت‌های گفتگو شامل مکالمات روزمره، آموزش واژگان، گفتگوهای موقعیتی، خواندن و درک مطلب و درک شنیداری و همچنین نگارش می‌پردازد. بخش سوم کتاب کار است و سعی شده برای هر درس تمرین‌های مفیدی در نظر گرفته شود. بخش چهارم کتاب به صرف افعال به‌کاررفته در درس‌ها اختصاص دارد و بخش آخر نیز تصاویری در ارتباط با موضوع‌های دوازده درسِ بخش دوم کتاب ارائه می‌کند. این مجموعه آموزشی برای بزرگسالانی آماده شده است که هیچ‌گونه آشنایی قبلی با زبان فارسی ندارند.

این طرح برای یک دورۀ آموزشی هفتاد و پنج ساعته تنظیم شده است، و هدف نهایی آن است که زبان‌آموزان در پایان این دورۀ آموزشی بتوانند با یادگرفتن الفبای زبان فارسی متن‌های ساده را بخوانند و با استفاده از ساختارهای ساده زبان فارسی گفتگو کنند و در موقعیت‌های حقیقی، نیازهای اولیۀ حضور خود را در جامعۀ فارسی زبان رفع کنند. همچنین بتوانند دربارۀ موضوعات ساده صحبت کنند، مطالبی بنویسند و در مجموع بتوانند با گویشوران فارسی زبان ارتباطی مؤثر برقرار کنند.

سطح کتاب بر اساس چارچوب CEFR : A1 


فارسی به فارسی

کتاب حاضر به آموزش الفبای فارسی پرداخته و بعد از الفبا درس‌های کتاب ارائه می‌شود. کتاب شامل ۱۲ درس است و مخاطبان این کتاب غیرفارسی زبانانی هستند که یا زبان فارسی نمی‌دانند و یا دانشی بسیار اندک از این زبان دارند و با الفبای فارسی نیز آشنا نیستند. زبان آموزان در این کتاب با ساختارهای ساده زبان فارسی و زمان‌های پرکاربرد و واژگان پربسامد روزمره زبان فارسی در جهت برطرف نمودن نیازهای ابتدایی و ارتباطی آشنا می‌شوند.

سطح کتاب بر اساس چارچوب CEFR : A1 


دوره زبان فارسی: مقدماتی ۱

(برای زبان آموزان فارسی به عنوان یک زبان خارجی)

این کتاب جلد اول از یک دورۀ شش جلدی زبان فارسی (مقدماتی ۱ و ۲، میانی ۱ و ۲ و پیشرفته ۱ و ۲) است که برای زبان آموزان غیر فارسی زبان مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران نوشته شده است. این کتاب دربردارندۀ الفبا و ساختارها و واژگان ساده مربوط به سطح مقدماتی ۱ است. این کتاب چهار مهارت خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را در بر می‌گیرد و مبتنی بر روش ارتباطی آموزش زبان است. دکتر ضیا قاسمی، با بیش از ده سال سابقۀ تدریس دوره‌های فارسی، کتاب را نگاشته است.


خواندن و درک مطلب فارسی (دوره مقدماتی)

کتاب خواندن و درک مطلب فارسی مقدماتی، یک کتاب تک مهارتی است و با تمرکز بر مهارت خواندن مقدماتی و سطوح اولیه میانی نوشته شده. این کتاب هم اکنون به چاپ چهارم رسیده است. کتاب حاضر از هجده متن تشکیل شده و در پایان هر درس متن کوتاهی با عنوان خواندن بیشتر برای کسانی که علاقه دارند متن‌های بیشتری بخوانند، ارائه شده است. متن‌های کتاب از آسان به دشوار پیش رفته و موضوع‌ها با توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی زبان آموز در ارتباط با جامعه فارسی زبان امروزی انتخاب شده‌اند.

سطح بر اساس چارچوب CEFR : A2 و B1


‌‌‌

خواندن و درک مطلب فارسی (دوره میانی)

کتاب خواندن و درک مطلب فارسی میانی، یک کتاب تک مهارتی است و با تمرکز بر مهارت خواندن زبان آموزان میانی و سطوح اولیه پیشرفته نوشته شده. این کتاب هم اکنون به چاپ دوم رسیده است. کتاب حاضر از هجده متن تشکیل شده و در پایان هر درس متن کوتاهی با عنوان خواندن بیشتر برای کسانی که علاقه دارند متن‌های بیشتری بخوانند، ارائه شده است. متن‌های کتاب از آسان به دشوار پیش رفته و موضوع‌ها با توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی زبان آموز در ارتباط با جامعه فارسی زبان امروزی انتخاب شده‌اند.

سطح بر اساس چارچوب CEFR : B2 و C1


دستور کاربردی

موضوع کتاب آشنایی زبان آموزان با ساختارها و الگوهای دستور زبان فارسی با نگاهی کاملاً کاربردی است.

مجلد اول به بحث اسم و صفت و ضمیر و قید و حرف اختصاص یافته است و مجلد دوم به بحث فعل پرداخته است. مباحث و تمرین‌های کتاب به طور موضوعی تنظیم شده‌اند. متن‌های اول هر مبحث به زبان‌آموز کمک می‌کند تا قبل از ورود به توضیحات دستوری ابتدا با مبحث مورد نظر آشنا شود و مباحث دستوری را در بافت زبانی بیاموزد. مجلد دوم کتاب دستور زبان فارسی به مبحث زمان‌ها می‌پردازد.