بیمه

تعداد بازدید:۱۸۷۱

بیمه زبان‌آموزان
طبق قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، از تاریخ ۱۳ شهریور سال ۱۳۹۵، داشتن بیمه حوادث برای زبان‌آموزان الزامی است. شرکت بیمه حیات امن امکان پوشش بیمه حوادث را برای کلیه زبان‌آموزان فراهم کرده است. این بیمه شامل کلیه حوادثی است که برای زبان‌آموزان ممکن است رخ دهد.

‌‌

توجه: زبان‌آموزان موظف‌اند در طول تحصیل خود طبق مدت اعتبار بیمه‌نامه‌شان حداقل یک هفته قبل از اتمام اعتبار آن، جهت تمدید بیمه‌نامه به امور دانشجویی مراجعه کنند.