شهریه

تعداد بازدید:۳۱۷۰
دوره گروه توضیحات
بلندمدت
عالی ادبیات
کوتاه‌مدت
A دانشجویان غیرایرانی مقیم خارج از کشور که برای دریافت روادید دانشجویی به کمک این مرکز نیاز دارند.
C دارندگان روادید کار، پروانه اقامت، روادید سیاسی و خدماتی و خانواده درجه یک ایشان.
D دانشجویان غیرایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های ایران.
B دانشجویان ایرانی‌تبار یا کسانی که تابعیت ایرانی دارند.

 

شهریه دوره‌ها
(قابل اجرا از فروردین ۱۳۹۹)

گروه

دوره

شهریه هر دوره (ریال)

A, C, D

کوتاه‌مدت

(یورو ) ۱۵۰

بلندمدت

(یورو ) ۱۷۲

B

کوتاه‌مدت

(یورو ) ۱۳۰

بلندمدت

(یورو ) ۱۵۰

A, B, C, D

عالی ادبیات

 (ریال) ۸.۰۰۰.۰۰۰  برای هر درس

 

نام دوره

شهریه (ریال)

روزنامه

 ۱.۵۰۰.۰۰۰

قصه‌های شاهنامه

 ۱.۵۰۰.۰۰۰

گفت و گو ۱

۲.۵۰۰.۰۰۰​

گفت و گو ۲

۲.۵۰۰.۰۰۰​

نوشتن

۲.۵۰۰.۰۰۰​

نثر قدیم (سعدی)

۳.۰۰۰.۰۰۰

شعر معاصر فارسی

۸.۰۰۰.۰۰۰

شاهنامه فردوسی

۸.۰۰۰.۰۰۰

حافظ

۸.۰۰۰.۰۰۰

غزلیات شمس

۸.۰۰۰.۰۰۰

مثنوی معنوی

۸.۰۰۰.۰۰۰

فرهنگ عامه

۸.۰۰۰.۰۰۰

تاریخ ایران

۸.۰۰۰.۰۰۰

خوش‌نویسی

خط تحریری 

۵.۰۰۰.۰۰۰

خط نستعلیق

۵.۰۰۰.۰۰۰

خط شکسته نستعلیق

۵.۰۰۰.۰۰۰

موسیقی ایرانی (آواز جمعی)

برای زبان‌آموزان مؤسسه رایگان

 

سیاست‌های مالی

  • متقاضیان گروه A پس از ورود به ایران هزینه تحصیل را پرداخت می‌کنند.
  • دستگاه کارت اعتباری ملی در طبقه۲، اتاق شماره ۶۷، موجود است.
  • فیش بانک "ملت" قبل از شروع دوره باید به اداره آموزش تحویل داده شود.
  • پس از نام‌نویسی در هر دوره، شهریه غیرقابل برگشت می‌شود؛ با این حال می‌توان آن را ذخیره و برای دوره‌ای دیگر استفاده کرد.
  • کارت‌های بین‌المللی (مانند ویزا کارت یا مستر کارت) در حال حاضر در ایران کار نمی‌کنند.

* قابل‌توجه زبان‌آموزان

 شهریه دوره‌ها ممکن است تغییر کند. برای اطمینان از مبلغ شهریه می‌توانید در ابتدای هر ترم مستقیماً از بخش آموزش به شماره ۲۲۷۱۶۸۳۳ سوال کنید.