مراحل نام‌نویسی در مرکز پس از ورود به ایران

تعداد بازدید:۴۴۲۶

۱ . زبان‌آموزان تازه‌وارد
طبقه دوم، اتاق ۶۹، گذرنامه و شماره چهاررقمی نام‌نویسی‌تان را ارائه دهید و تاییدیه آن را دریافت کنید.
طبقه دوم، اتاق ۷۰، تاییدیه نام‌نویسی‌تان را نشان دهید؛ هزینه بیمه حوادث را بپردازید و رسیدتان را دریافت کنید.
طبقه دوم، یکی از اتاق‌های ۶۳، ۶۷ یا ۷۴، تاییدیه نام‌نویسی‌تان را تحویل دهید و قبض بانک ملت را برای پرداخت شهریه کلاس خود دریافت کنید.
نکته ۱: دستگاه خودپرداز در اتاق ۶۷ هست.
نکته ۲: اگر دانش زبان فارسی ندارید یا خواندن و نوشتن نمی‌دانید، توسط یکی از همکاران ما در اتاق‌های ۶۳، ۶۷ یا ۷۴ به کلاس مقدماتی یک فرستاده می‌شوید.
اگر زبان فارسی می‌دانید، برای تعیین سطح، به طبقه دوم اتاق ۶۴ مراجعه کنید.
برگ زردرنگ قبض بانک ملت را پس از پرداخت به بخش نام‌نویسی تحویل دهید. شما ثبت‌نام شدید.
کتابتان را از طبقه اول، کتاب‌فروشی دریافت کنید.
کارت دانشجویی‌تان روز بعد توسط مأمور حفاظت یا همکار ما در اتاق ۶۳ به شما داده خواهد شد.

۲. زبان‌آموزان فعلی
طبقه دوم، اتاق ۶۹، گذرنامه و شماره چهاررقمی نام‌نویسی‌تان را ارائه دهید و تاییدیه آن را دریافت کنید.
طبقه دوم، اتاق ۷۰، تاییدیه نام‌نویسی‌تان را نشان دهید؛ هزینه بیمه حوادث را بپردازید یا اعتبار آن را چک کنید.
طبقه دوم، یکی از اتاق‌های ۶۳، ۶۷ یا ۷۴، تاییدیه نام‌نویسی‌تان را تحویل دهید و قبض بانک ملت را برای پرداخت شهریه کلاس خود دریافت کنید.
نکته ۱: دستگاه خودپرداز در اتاق ۶۷ هست.
برگ زردرنگ قبض بانک ملت را پس از پرداخت به بخش نام‌نویسی تحویل دهید. شما ثبت‌نام شدید.
کارت دانشجویی‌تان پس از پرداخت شهریه کلاس تمدید خواهد شد.