متقاضیان زبان فارسی

تعداد بازدید:۶۴۲۱

نام‌نویسی برای دوره‌های آموزش زبان فارسی

متقاضیان زبان فارسی

لطفاً ابتدا اطلاعات زیر را با دقت بخوانید تا از گروه خود مطلع شوید و سپس برای نام‌نویسی در دوره‌های آموزش زبان فارسی مؤسسۀ دهخدا اقدام کنید. متقاضیان زبان فارسی که مایل به شرکت در دوره‌های مؤسسۀ دهخدا هستند در چهار گروه قرار می‌گیرند:


مراحل نام‌نویسی در دهخدا (پس از ورود به ایران)

توجه: با بهبود شرایط همه‌گیری کرونا، مؤسسۀ دهخدا در حال حاضر دوره‌های آموزش زبان فارسی را به‌هر دو صورت برخط و حضوری ارائه می‌دهد.


دارندگان روادید دانشجویی

این گروه شامل متقاضیان غیرایرانی مؤسسۀ دهخدا (از جمله اتباع ترکیه و سوریه) است که برای اخذ روادید دانشجویی خود به کمک مؤسسۀ دهخدا نیاز دارند. این روادید یک ماه اعتبار دارد و به متقاضی زبان فارسی اجازۀ ورود به کشور را می‌دهد، اما باید دو هفته قبل از تاریخ انقضا تمدید شود. لطفاً از صفحۀ دارندگان روادید دانشجویی دهخدا دیدن کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد نحوۀ درخواست، هشدارهای کلاه‌برداری، برخی نکات مهم در مورد اخذ روادید دانشجویی دهخدا و تمدید آن، ورود به ایران، خوابگاه‌ها، عمدتاً خوابگاه عطار نیشابوری و مجتمع دانش‌پژوهان، کسب کنید.


دارندگان روادید دانشجویی از مؤسساتی غیر از دهخدا

این گروه شامل دانشجویان غیرایرانی است که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند. شما می‌توانید حداقل یک هفته قبل از شروع دوره، از طریق سامانۀ نام‌نویسی مجازی به‌عنوان یکی از این متقاضیان نام‌نویسی کنید.

مدارک موردنیاز

راهنمای ارسال مدارک

 1. فرم نام‌نویسی (فقط به زبان انگلیسی پُر شود.)

 2. صفحۀ اول گذرنامۀ شما (قالب تصویر JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۸۰۰ پیکسل باشد.)

 3. معرفی‌نامۀ دانشگاه شما (قالب تصویر JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۸۰۰ پیکسل باشد.)

 4. عکس (قالب عکس JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۵۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۴۰۰ پیکسل باشد.)

توجه: اصل گذرنامۀ شما در اولین روز نام‌نویسیِ حضوری الزامی است.


اتباع ایرانی

این گروه شامل اتباع ایرانی و متقاضیان دارای تابعیت ایرانی است. شما می‌توانید حداقل یک هفته قبل از شروع دوره، از طریق سامانۀ نام‌نویسی مجازی به‌عنوان یکی از این متقاضیان نام‌نویسی کنید.

مدارک موردنیاز

راهنمای ارسال مدارک

 1. فرم نام‌نویسی (فقط به زبان انگلیسی پُر شود.)

 2. صفحۀ اول گذرنامۀ شما (قالب تصویر JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۸۰۰ پیکسل باشد.)

 3. کارت ملی یا شناسنامه (قالب تصویر JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۸۰۰ پیکسل باشد.)

 4. عکس (قالب عکس JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۵۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۴۰۰ پیکسل باشد.)

توجه: اصل گذرنامۀ شما در اولین روز نام‌نویسیِ حضوری الزامی است.


دارندگان مجوز کار

این گروه شامل غیرایرانیانی است که یا دارای مجوز اقامت و کار در ایران هستند یا روادید سیاسی و خدماتی دارند. شما می‌توانید حداقل یک هفته قبل از شروع دوره، از طریق سامانۀ نام‌نویسی مجازی به‌عنوان یکی از این متقاضیان نام‌نویسی کنید.

مدارک موردنیاز

راهنمای ارسال مدارک

 1. فرم نام‌نویسی (فقط به زبان انگلیسی پُر شود.)

 2. صفحۀ اول گذرنامۀ شما (قالب تصویر JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۸۰۰ پیکسل باشد.)

 3. مجوز کار (قالب تصویر JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۸۰۰ پیکسل باشد.)

 4. کارت شناسایی صادرشده توسط وزارت امور خارجۀ ایران برای ساکنان خارجی و خانواده‌های آنها (قالب تصویر JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۸۰۰ پیکسل باشد.)

 5. معرفی‌نامۀ شرکت شما (قالب تصویر JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۸۰۰ پیکسل باشد.)

 6. عکس (قالب عکس JPEG باشد. حجم آن کمتر از ۵۰ کیلوبایت باشد. اندازۀ آن با ارتفاع کمتر یا مساوی ۶۰۰ و عرض کمتر یا مساوی ۴۰۰ پیکسل باشد.)

نکات مهم

 • اصل گذرنامۀ شما در اولین روز نام‌نویسیِ حضوری الزامی است.

 • برای کسانی که با روادید ورود نوع A وارد ایران می‌شوند، ارائۀ معرفی‌نامه از یک شرکت الزامی است. در آن نامه باید ذکر شود که "روادید متقاضی توسط آن شرکت تمدید می‌شود."


مراحل نام‌نویسی در مؤسسۀ دهخدا (پس از ورود به ایران)

 1. به اتاق شمارۀ ۶۹ در طبقۀ دوم، مراجعه کنید و گذرنامه و کد یکتای چهاررقمی خود را ارائه دهید و تأییدیۀ نام‌نویسی خود را دریافت کنید.

 2. به اتاق شمارۀ ۷۰ در طبقۀ دوم، مراجعه کنید و تأییدیۀ نام‌نویسی خود را ارائه دهید و هزینۀ بیمۀ حوادثِ خود را پرداخت کنید و رسیدِ خود را دریافت کنید. شما همچنین می‌توانید معرفی‌نامه به خوابگاه را از اتاق شمارۀ ۷۰ دریافت کنید.

 3. به یکی از اتاق‌های شمارۀ ۶۳، ۶۴ یا ۶۷ در طبقۀ دوم، مراجعه کنید و تأییدیۀ نام‌نویسی خود را ارائه دهید و قبض بانک را بابت شهریۀ کلاس خود دریافت کنید.

  • نکات مهم

   • دستگاه کارت‌خوان در طبقۀ دوم، اتاق شمارۀ ۶۴ موجود است.

   • اگر فارسی خواندن و نوشتن نمی‌دانید، یکی از همکاران ما در اتاق شمارۀ ۶۳، ۶۴ یا ۶۷ در طبقۀ دوم، نام شما را در دورۀ مقدماتیِ یک ثبت خواهد کرد.

 4. اگر فارسی بلدید، به اتاق شمارۀ ۷۱ در طبقۀ دوم مراجعه کنید تا در آزمون تعیین سطح شرکت کنید.

 5. صورت‌حساب بانکی باید به بخش آموزش برگردانده شود. شما نام‌نویسی شدید.

 6. شما باید کتاب خود را از کتاب‌فروشی طبقۀ همکف خریداری کنید.

 7. کارت دانشجویی شما روز بعد توسط نگهبان در طبقۀ همکف یا اتاق شمارۀ ۶۳ در طبقه دوم به شما داده می‌شود.

 8. کارت دانشجویی شما پس از پرداختِ هزینۀ دوره تمدید می‌شود. (دانش‌آموزان قدیمی)

کلید واژه ها: مؤسسه دهخدا دوره‌های برخط فارسی نام‌نویسی دوره‌های فارسی ثبت‌نام آموزش زبان فارسی ویزای دانشجویی ایران تحصیل در ایران