متقاضیان زبان فارسی

تعداد بازدید:۴۶۳۸

نام‌نویسی برای دوره‌های آموزش زبان فارسی

متقاضیان زبان فارسی

لطفاً ابتدا اطلاعات زیر را با دقت بخوانید تا از گروه خود مطلع شوید و سپس برای نام‌نویسی در دوره‌های آموزش زبان فارسی دهخدا اقدام نمائید. متقاضیان زبان فارسی که مایل به شرکت در دوره‌های مؤسسه دهخدا هستند در چهار گروه قرار می‌گیرند: دارندگان روادید دانشجویی دهخدا، دارندگان روادید دانشجویی از مؤسساتی به‌غیراز دهخدا، اتباع ایرانی و دارندگان مجوز کار.

 • دارندگان روادید دانشجویی دهخدا
 • دارندگان روادید دانشجویی از مؤسساتی به‌غیراز دهخدا
 • اتباع ایرانی
 • دارندگان مجوز کار مراحل ثبت‌نام در دهخدا (پس از ورود به ایران)
 • مراحل نام‌نویسی در دهخدا (پس از ورود به ایران)

توجه: به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، دهخدا در حال حاضر دوره‌های آموزش زبان فارسی را به‌صورت برخط ارائه می‌دهد و اگرچه می‌توانیم برای متقاضیان آموزش فارسی به ایران روادید دانشجویی بگیریم، اما کلاس‌های آنها همچنان برخط خواهد بود. چنانچه تغییری در این تصمیم ایجاد شده و قرار شود دوره‌ها آموزشی زبان فارسی دهخدا به‌صورت حضوری برگزار شود، در همین و بسایت اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

دارندگان روادید دانشجویی

این گروه شامل متقاضیان غیرایرانی مؤسسه دهخدا (از جمله اتباع ترکیه و سوریه) است که برای اخذ روادید دانشجویی خود به کمک مؤسسه دهخدا نیاز دارند. این روادید به مدت یک ماه اعتبار دارد و به متقاضی زبان فارسی اجازه ورود به کشور را می‌دهد اما باید دوهفته قبل از تاریخ انقضا تمدید شود. لطفاً از صفحۀ دارندگان روادید دانشجویی دهخدا دیدن کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه درخواست، هشدارهای کلاهبرداری، برخی نکات مهم در مورد اخذ روادید دانشجویی دهخدا و تمدید آن، ورود به ایران، خوابگاه‌ها، عمدتاً خوابگاه عطار نیشابوری و مجتمع دانش‌پژوهان کسب کنید.

دارندگان روادید دانشجویی از مؤسساتی به‌غیراز دهخدا

این گروه شامل دانشجویان غیرایرانی است که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند. شما می‌توانید حداقل یک هفته قبل از شروع دوره، از طریق سامانۀ نام‌نویسی مجازی به‌عنوان یکی از این متقاضیان نام‌نویسی کنید.

مدارک موردنیاز (که باید پر یا بارگذاری شود)

راهنمای ارسال اسناد

 1. فرم ثبت‌نام (فقط به زبان انگلیسی پر شود)
 2. صفحه اول گذرنامه شما (با قالب JPEG - کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۸۰۰ نقطه در اینچ)
 3. معرفی‌نامه دانشگاه شما (با قالب JPEG - کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۸۰۰ نقطه در اینچ)
 4. عکس (با قالب JPEG- کمتر از ۵۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۴۰۰ نقطه در اینچ)

توجه: اصل گذرنامه شما در اولین روز نام‌نویسیِ حضوری الزامی است.


اتباع ایرانی

این گروه شامل اتباع ایرانی و متقاضیان دارای تابعیت ایرانی است. شما می‌توانید حداقل یک هفته قبل از شروع دوره، از طریق سامانۀ نام‌نویسی مجازی به‌عنوان یکی از این متقاضیان نام‌نویسی کنید.

مدارک موردنیاز (که باید پر یا بارگذاری شود)

راهنمای ارسال اسناد

 1. فرم ثبت‌نام (فقط به زبان انگلیسی پر شود)
 2. صفحه اول گذرنامه شما (با قالب JPEG - کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۸۰۰ نقطه در اینچ)
 3. کارت ملی یا شناسنامه (با قالب JPEG - کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۸۰۰ نقطه در اینچ)
 4. عکس (با قالب JPEG- کمتر از ۵۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۴۰۰ نقطه در اینچ)

توجه: اصل گذرنامه شما در اولین روز نام‌نویسیِ حضوری الزامی است.


دارندگان مجوز کار

این گروه شامل غیرایرانیانی است که یا دارای مجوز اقامت و کار در ایران هستند و یا روادید سیاسی و خدماتی دارند. شما می‌توانید حداقل یک هفته قبل از شروع دوره، از طریق سامانۀ نام‌نویسی مجازی به‌عنوان یکی از این متقاضیان نام‌نویسی کنید.

مدارک موردنیاز (که باید پر یا بارگذاری شود)

راهنمای ارسال اسناد

 1. فرم ثبت‌نام (فقط به زبان انگلیسی پر شود)
 2. صفحه اول گذرنامه شما (با قالب JPEG - کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۸۰۰ نقطه در اینچ)
 3. مجوز کار (با قالب JPEG - کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۸۰۰ نقطه در اینچ)
 4. کارت شناسایی صادر شده توسط وزارت امور خارجه ایران برای ساکنان خارجی و خانواده‌های آنها (قالب JPEG - کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۸۰۰ نقطه در اینچ)
 5. معرفی‌نامه شرکت شما (قالب JPEG - کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۸۰۰ نقطه در اینچ)
 6. عکس (با قالب JPEG- کمتر از ۵۰ کیلوبایت، عرض و ارتفاع موردنیاز در پیکسل: کمتر یا مساوی: ارتفاع ۶۰۰ نقطه در اینچ، عرض ۴۰۰ نقطه در اینچ)

نکات مهم

 • اصل گذرنامه شما در اولین روز نام‌نویسیِ حضوری الزامی است.
 • برای کسانی که با نوع با روادید ورود، نوع A، وارد ایران می‌شوند، ارائۀ معرفی‌نامه از یک شرکت الزامی است. در آن نامه باید ذکر شود که " روادید متقاضی توسط آن شرکت تمدید می‌شود."


مراحل ثبت‌نام در دهخدا (پس از ورود به ایران)

 1. به اتاق شماره ۶۹ در طبقه دوم، مراجعه کرده و گذرنامه و کد یکتای ۴ رقمی خود را ارائه دهید و تأییدیه ثبت‌نام خود را دریافت نمائید.
 2. به اتاق شماره ۷۰ در طبقه دوم، مراجعه کرده و تأییدیه ثبت‌نام خود را ارائه داده، هزینه بیمه حوادث خود را پرداخت کنید و رسید خود را دریافت نمائید. شما همچنین می‌تواند معرفی‌نامه به خوابگاه را از اتاق شماره ۷۰ دریافت کنید.
 3. به یکی از اتاق‌های شماره ۶۳، ۶۴ یا ۶۷ در طبقه دوم، مراجعه کرده و تأییدیه ثبت‌نام خود را ارائه دهید و قبض بانک را بابت شهریه کلاس خود دریافت نمائید.
  • نکات مهم
   • دستگاه کارت‌خوان در طبقه دوم، اتاق شماره ۶۴ موجود است.
   • اگر فارسی خواندن و نوشتن نمی‌دانید، یکی از همکاران ما در اتاق شماره ۳، ۶۴ و یا ۶۷ در طبقه دوم، نام شما را در دورۀ مقدماتی یک ثبت خواهد کرد.
 4. اگر از زبان فارسی آگاهی دارید، به اتاق شماره ۷۱ در طبقه دوم مراجعه کنید تا در آزمون تعیین سطح خود شرکت کنید.
 5. صورت‌حساب بانکی باید به بخش آموزش برگردانده شود. شما ثبت‌نام شدید.
 6. شما باید کتاب خود را از کتاب‌فروشی طبقه همکف خریداری کنید.
 7. کارت دانشجویی شما روز بعد توسط نگهبان در طبقه همکف یا اتاق شماره ۶۳ در طبقه دوم به شما ارائه می‌شود.
 8. کارت دانشجویی شما پس از پرداخت هزینه دوره تمدید می‌شود. (دانش‌آموزان قدیمی)

کلید واژه ها: مؤسسه دهخدا دوره‌های برخط فارسی نام‌نویسی دوره‌های فارسی ثبت‌نام آموزش زبان فارسی ویزای دانشجویی ایران تحصیل در ایران