تقویم آموزش زبان فارسی

تعداد بازدید:۹۰۹۴

مؤسسۀ دهخدا در حال حاضر فقط دوره‌های ۵ روز در هفته ارائه می‌دهد.

تاریخ شروع دوره‌های آموزش زبان فارسی شامل الفبای فارسی، دوره‌های دو روز در هفته، سه روز در هفته و پنج‌ روز در هفته به شرح زیر است:

۱. دورۀ الفبای فارسی

روزها: پنج‌ روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به‌ وقت ایران)


۲. دوره‌های فارسی دو روز در هفته

روزها: شنبه و یکشنبه

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۳. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۴. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۵. دوره‌های پنج‌ روز در هفته

روزها: پنج‌ روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به وقت ایران) 

 

نام دوره

آغاز دوره

امتحان پایان دوره

تعطیلات بین ترم

نخست بهار

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۶ روز

دوم بهار

۷ خرداد ۱۴۰۱

۲۰ تیر ۱۴۰۱

۴ روز

سوم تابستان

۲۵ تیر ۱۴۰۱

۷ شهریور ۱۴۰۱

۵ روز

چهارم تابستان

۱۳ شهریور ۱۴۰۱

۲۷ مهر ۱۴۰۱

۹ روز

پنجم پائیز

۷ آبان ۱۴۰۱

۱۶ آذر ۱۴۰۱

۵ روز

ششم پائیز

۲۲ آذر ۱۴۰۱

۴ بهمن ۱۴۰۱

۶ روز

هفتم زمستان

۰۱ بهمن ۱۴۰۱

۲۷ اسفند ۱۴۰۱

۲۰ روز


۶. دوره‌های ادبیات

روزها: یک روز در هفته (بین روزهای شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و یا ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به‌وقت ایران) 

 

دوره‌های ادبیات

آغاز

پایان

دورۀ نخست  ۱۴۰۱

۲۰ فروردین   ۱۴۰۱

۳۰ خرداد  ۱۴۰۱

دورۀ دوم  ۱۴۰۱

۱۱ تیر  ۱۴۰۱

۲۳ شهریور  ۱۴۰۱

دورۀ سوم  ۱۴۰۱

۲ مهر  ۱۴۰۱ ۱۶ آذر  ۱۴۰۱

دورۀ چهارم  ۱۴۰۱

۲۶ آذر  ۱۴۰۱ ۱۰ اسفند  ۱۴۰۱

 

درس‌های ارائه شده

۱۴۰۱  در دورۀ نخست

روزها و ساعتها

آغاز

پایان

شعر معاصر فارسی

شنبه‌ها - ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

غزلیات شمس

یکشنبه‌ها - ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

۲۱ فروردین ۱۴۰۱

خرداد ۱۴۰۱ ۲۹

گلستان سعدی

دوشنبه‌ها - ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰

۲۲ فروردین ۱۴۰۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

کلید واژه ها: دوره‌های برخط فارسی دوره‌های مجازی آموزش فارسی دوره‌های خصوصی فارسی‌آموزی تقویم آموزشی دوره‌های فارسی مؤسسه دهخدا