تقویم آموزش زبان فارسی

تعداد بازدید:۱۰۱۸۲

مؤسسۀ دهخدا در حال حاضر فقط دوره‌های ۵ روز در هفته ارائه می‌دهد.

تاریخ شروع دوره‌های آموزش زبان فارسی شامل الفبای فارسی، دوره‌های دو روز در هفته، سه روز در هفته و پنج‌ روز در هفته به شرح زیر است:

۱. دورۀ الفبای فارسی

روزها: پنج‌ روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به‌ وقت ایران)


۲. دوره‌های فارسی دو روز در هفته

روزها: شنبه و یکشنبه

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۳. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۴. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۵. دوره‌های پنج‌ روز در هفته

روزها: پنج‌ روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به وقت ایران) 

 

نام دوره

آغاز دوره

امتحان پایان دوره

تعطیلات بین ترم

نخست بهار

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۶ روز

دوم بهار

۷ خرداد ۱۴۰۱

۲۰ تیر ۱۴۰۱

۴ روز

سوم تابستان

۲۵ تیر ۱۴۰۱

۷ شهریور ۱۴۰۱

۵ روز

چهارم تابستان

۱۳ شهریور ۱۴۰۱

۲۷ مهر ۱۴۰۱

۹ روز

پنجم پائیز

۱۴ آبان ۱۴۰۱

۲۳ آذر ۱۴۰۱

۱۱ روز

ششم پاییز (سه روز در هفته- شنبه، دوشنبه و چهارشنبه)

۵ دی ۱۴۰۱

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۲۵ روز

۶. دوره‌های ادبیات

روزها: یک روز در هفته (بین روزهای شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و یا ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به‌وقت ایران) 

 

دوره‌های ادبیات

آغاز

پایان

دورۀ نخست  ۱۴۰۱

۲۰ فروردین   ۱۴۰۱

۳۰ خرداد  ۱۴۰۱

دورۀ دوم  ۱۴۰۱

۱۱ تیر  ۱۴۰۱

۲۳ شهریور  ۱۴۰۱

دورۀ سوم  ۱۴۰۱

۲ مهر  ۱۴۰۱ ۱۶ آذر  ۱۴۰۱

دورۀ چهارم  ۱۴۰۱

۲۶ آذر  ۱۴۰۱ ۱۰ اسفند  ۱۴۰۱

 

دوره های عالی ادبیات،فرهنگ و هنر برای غیرفارسی زبانان، پاییز ۱۴۰۱

دوره

استاد

روز

ساعت

(به وقت ایران)

حافظ

دکتر حمید عابدی ها


شنبه‌

۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰

زبان‌شناسی و ادبیات

دکتر ضیاء قاسمی یک‌شنبه‌ ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
بوستان سعدی دکتر فرناز فتوحی دوشنبه 

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

گلستان سعدی استاد علی حیات بخش سه‌شنبه‌ ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰

خوشنویسی با خودکار

استاد شفیع نعیمایی سه‌شنبه‌ ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰

کلید واژه ها: دوره‌های برخط فارسی دوره‌های مجازی آموزش فارسی دوره‌های خصوصی فارسی‌آموزی تقویم آموزشی دوره‌های فارسی مؤسسه دهخدا