تقویم آموزش زبان فارسی

تعداد بازدید:۹۶۵۸

مؤسسۀ دهخدا در حال حاضر فقط دوره‌های ۵ روز در هفته ارائه می‌دهد.

تاریخ شروع دوره‌های آموزش زبان فارسی شامل الفبای فارسی، دوره‌های دو روز در هفته، سه روز در هفته و پنج‌ روز در هفته به شرح زیر است:

۱. دورۀ الفبای فارسی

روزها: پنج‌ روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به‌ وقت ایران)


۲. دوره‌های فارسی دو روز در هفته

روزها: شنبه و یکشنبه

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۳. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۴. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۵. دوره‌های پنج‌ روز در هفته

روزها: پنج‌ روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به وقت ایران) 

 

نام دوره

آغاز دوره

امتحان پایان دوره

تعطیلات بین ترم

نخست بهار

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۶ روز

دوم بهار

۷ خرداد ۱۴۰۱

۲۰ تیر ۱۴۰۱

۴ روز

سوم تابستان

۲۵ تیر ۱۴۰۱

۷ شهریور ۱۴۰۱

۵ روز

چهارم تابستان

۱۳ شهریور ۱۴۰۱

۲۷ مهر ۱۴۰۱

۹ روز

پنجم پائیز

۷ آبان ۱۴۰۱

۱۶ آذر ۱۴۰۱

۵ روز

ششم پائیز

۲۲ آذر ۱۴۰۱

۴ بهمن ۱۴۰۱

۶ روز

هفتم زمستان

۰۱ بهمن ۱۴۰۱

۲۷ اسفند ۱۴۰۱

۲۰ روز


۶. دوره‌های ادبیات

روزها: یک روز در هفته (بین روزهای شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و یا ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به‌وقت ایران) 

 

دوره‌های ادبیات

آغاز

پایان

دورۀ نخست  ۱۴۰۱

۲۰ فروردین   ۱۴۰۱

۳۰ خرداد  ۱۴۰۱

دورۀ دوم  ۱۴۰۱

۱۱ تیر  ۱۴۰۱

۲۳ شهریور  ۱۴۰۱

دورۀ سوم  ۱۴۰۱

۲ مهر  ۱۴۰۱ ۱۶ آذر  ۱۴۰۱

دورۀ چهارم  ۱۴۰۱

۲۶ آذر  ۱۴۰۱ ۱۰ اسفند  ۱۴۰۱

 

دوره های عالی ادبیات

عنوان درس

روزها

ساعت

(به وقت ایران)

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شعر معاصر ایران


شنبه‌ها

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

۱۱ تیر ۱۴۰۱

۱۹ شهریور ۱۴۰۱

گلستان سعدی

شنبه‌ها

۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰

۱۱ تیر ۱۴۰۱

۱۹ شهریور ۱۴۰۱

غزل های شمس تبریزی

یک‌شنبه‌ها

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

۱۲ تیر ۱۴۰۱

۱۰ مهر ۱۴۰۱

حافظ

یک‌شنبه‌ها

۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰

۱۲ تیر ۱۴۰۱

۱۰ مهر ۱۴۰۱

خوشنویسی با قلم درشت

دوشنبه ها

۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰

۱۳ تیر ۱۴۰۱

۴ مهر ۱۴۰۱

خوشنویسی تحریری (با خودکار)

دوشنبه ها

۱۰:۴۵ تا ۱۲:۰۰

۱۳ تیر ۱۴۰۱

۴ مهر ۱۴۰۱

شعر و موسیقی ایرانی

دوشنبه ها

۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

۱۳ تیر ۱۴۰۱

۴ مهر ۱۴۰۱

بوستان سعدی

دوشنبه ها

۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰

۱۳ تیر ۱۴۰۱

۴ مهر ۱۴۰۱

مثنوی معنوی

سه شنبه ها

۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰

۱۴ تیر ۱۴۰۱

۲۲ شهریور ۱۴۰۱

منطق الطیر عطار

چهارشنبه ها

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

۱۵ تیر ۱۴۰۱

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

کلید واژه ها: دوره‌های برخط فارسی دوره‌های مجازی آموزش فارسی دوره‌های خصوصی فارسی‌آموزی تقویم آموزشی دوره‌های فارسی مؤسسه دهخدا