تقویم آموزش زبان فارسی

تعداد بازدید:۱۱۰۴۴

موسسۀ دهخدا فعلاً فقط برای دوره های ۵ روز در هفتۀ زبان فارسی ثبت نام می کند.

دوره‌هایی که مؤسسه دهخدا تاکنون ارائه داده است، به شرح زیر است:

۱. دورۀ الفبای فارسی

روزها: پنج‌ روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به‌ وقت ایران)


۲. دوره‌های فارسی دو روز در هفته

روزها: شنبه و یکشنبه

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۳. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۴. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت ایران)


۵. دوره‌های پنج‌ روز در هفته

روزها: پنج‌ روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به وقت ایران) 

 

تقویم آموزشی زبان فارسی سال ۱۴۰۲ روز در هفته) –موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

دوره

آغاز دوره

پایان دوره و امتحان

روزهای تعطیل میان دوره

ششم پاییز (سه روز در هفته- شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) ۵ دی ۱۴۰۱ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ۲۵ روز
اول بهار ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۶ خرداد ۱۴۰۲

۶ روز

دوم بهار

۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ۲۵ تیر ۱۴۰۲

۶ روز

سوم تابستان

اول مرداد ۱۴۰۲ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

۶ روز

چهارم تابستان

۱۸ شهریور ۱۴۰۲ اول آبان ۱۴۰۲ ۶ روز

پنجم پائیز

۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۵ آذر ۱۴۲۰ ۶ روز

ششم پاییز

۲۲ آذر ۱۴۰۲

۴ بهمن ۱۴۰۲

۶ روز
هفتم زمستان ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲  

۶. دوره‌های ادبیات

روزها: یک روز در هفته (بین روزهای شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و یا ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به‌وقت ایران) 

 

دوره‌های ادبیات

آغاز

پایان

دورۀ نخست  ۱۴۰۱

۲۰ فروردین   ۱۴۰۱

۳۰ خرداد  ۱۴۰۱

دورۀ دوم  ۱۴۰۱

۱۱ تیر  ۱۴۰۱

۲۳ شهریور  ۱۴۰۱

دورۀ سوم  ۱۴۰۱

۲ مهر  ۱۴۰۱ ۱۶ آذر  ۱۴۰۱

دورۀ چهارم  ۱۴۰۱

۲۶ آذر  ۱۴۰۱ ۱۰ اسفند  ۱۴۰۱

 

دوره های عالی ادبیات،فرهنگ و هنر برای غیرفارسی زبانان، پاییز ۱۴۰۱

دوره

استاد

روز

ساعت

(به وقت ایران)

حافظ

دکتر حمید عابدی ها


شنبه‌

۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰

زبان‌شناسی و ادبیات

دکتر ضیاء قاسمی یک‌شنبه‌ ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
بوستان سعدی دکتر فرناز فتوحی دوشنبه 

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

گلستان سعدی علی حیات بخش سه‌شنبه‌ ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰

خوشنویسی با خودکار

شفیع نعیمایی سه‌شنبه‌ ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰

کلید واژه ها: دوره‌های برخط فارسی دوره‌های مجازی آموزش فارسی دوره‌های خصوصی فارسی‌آموزی تقویم آموزشی دوره‌های فارسی مؤسسه دهخدا