تقویم آموزش زبان فارسی

تعداد بازدید:۷۸۳۷

دهخدا در حال حاضر فقط دوره‌های ۵ روز در هفته ارائه می‌دهد.

تاریخ شروع دوره‌های آموزش زبان فارسی شامل الفبای فارسی، دوره‌های دو روز در هفته، سه روز در هفته و پنج‌روز در هفته به شرح زیر است:

۱. دوره الفبای فارسی

روزها: پنج‌روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به‌وقت ایران)

۲. دوره‌های فارسی دور روز در هفته

روزها: شنبه و یکشنبه

زمان: ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به‌وقت ایران)

۳. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به‌وقت ایران)

۴. دوره‌های فارسی سه روز در هفته

روزها: یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه.

زمان: دو ساعت - ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به‌وقت ایران)

۵. دوره‌های پنج‌روز در هفته

روزها: پنج‌روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه)

زمان: ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به‌وقت ایران) 

 

آغاز دوره

امتحان میان دوره

امتحان پایان دوره

تعطیلات بین ترم

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۸ خرداد ۱۴۰۰

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۰ تیر ۱۴۰۰

۱۵ و ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

۲۶ تیر ۱۴۰۰

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

۰۷ شهریور ۱۴۰۰

۳۰ تیر و ۲۷ مرداد ۱۴۰۰

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

۰۳ مهر ۱۴۰۰

۲۵ مهر ۱۴۰۰

۰۵ و ۱۳ مهر ۱۴۰۰

۰۸ آبان ۱۴۰۰

۲۹ آبان ۱۴۰۰

۱۷ آذر ۱۴۰۰

ندارد

۲۷ آذر ۱۴۰۰

۱۸ دی ۱۴۰۰

۰۶ بهمن ۱۴۰۰

ندارد

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

۰۳ اسفند ۱۴۰۰

۲۵ اسفند ۱۴۰۰

۲۶ بهمن و ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

کلید واژه ها: دوره‌های برخط فارسی دوره‌های مجازی آموزش فارسی دوره‌های خصوصی فارسی‌آموزی تقویم آموزشی دوره‌های فارسی مؤسسه دهخدا