الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه

تعداد بازدید:۴۵۶

کد دستیابی کتاب: ش ۲۳۱
مؤلف: سید اسماعیل گرگانی
تاریخ کتابت: سدۀ ۸ و ۹
موضوعات: طب
همۀ اطلاعات: الاغراض الطبیه و المباحث العلائیهطب سید اسماعیل گرگانی، ش ۱۰۳، نسخ سدۀ ۸ و ۹، عنوان درشت، جدول‌ها شنگرف، جلد گالینگور، خشتی، نسخه میانه کتاب است.