کتابخانۀ نسخ خطی

تعداد بازدید:۲۶۹۸

 این بخش دارای ۳۵۶ نسخه خطی است که به صورت دیجیتالی آماده بهره‌برداری است. کتاب‌های این گنجینه که بیشتر آنها متعلق به علامه دهخدا است، شامل موضوعات مختلف از جمله ادبیات، فقه و اصول، عرفان، حدیث، تفسیر، ادعیه، علوم قرآن، جغرافیا، هیئت و نجوم، طب، علوم غریبه، منطق و فلسفه، اخلاق و نیز فرهنگ‌های لغت به زبان‌های فارسی، عربی و ترکی است. این مجموعه هم اکنون آماده پذیرش محققان و پژوهشگران از سراسر کشور است. این مرکز در راستای رسیدن به اهداف علمی و فرهنگی و ارائه خدمات به پویندگان معرفت همواره آماده حفظ و نگهداری نسخه‌های خطی و چاپی اهدایی از طرف عاشقان ادب و فرهنگ این مرز و بوم است.

 

 

نمونه‌ای از نسخه‌های اسکن شده

تفسیر سوره یوسف

تشریح الافلاک

تاریخ‌نامه یا ترجمه تاریخ طبری - بلعمی

تذکره

تذکره الائمه

تحفه ناصریه

تحفه حکیم مؤمن (لغت در طب)

تحفه الاحباب

تبیان التقویم فی علم التنجیم

تأویل الاحادیث

تاریخ وصاف

تاریخ جهانگشای جوینی

تاریخ نگارستان

تاریخ النبی

تاریخ آل عثمان

تاج المصادر

پاسخ محمد بن کریم

بیست باب دراسطرلاب

بحرالفضائل فی منافع الافاضل

بحرالجواهر

الاغراض الطیبه والمباحث العلائیه

ارشاد القاری

اخلاق ناصری

اخلاق شمسیه و لطائف و طرائف