کتابخانهٔ تخصصی دهخدا

تعداد بازدید:۴۶۰۹
کتابخانهٔ تخصصی دهخدا

بنیاد این کتابخانه را مجموعه شخصی مرحوم دهخدا تشکیل می‌دهد. آن مرحوم وصیت فرمود کتاب‌های کتابخانه ایشان مادام که لغت‌نامه تحت طبع است در اختیار سازمان لغت‌نامه قرار گیرد. در زمان حیات مرحوم علامه، مجلس شورای ملی نیز تعدادی کتاب خریداری کرد و در اختیار سازمان گذاشت. پس از انتقال سازمان به مجلس شورای ملی قسمتی از کتاب‌های خطی و چاپی آن مرحوم به کتابخانه لغت‌نامه تحویل داده شد و بقیه در تصرف ورثه آن مرحوم باقی ماند. به هنگام استقرار لغت‌نامه در مجلس شورا مبلغی به خرید کتاب اختصاص داده شد که صرف خرید کتاب برای این مجموعه می‌شد. تعداد کتاب‌های انتقالی از کتابخانه مرحوم دهخدا بالغ بر ۱۰۳۰ مجلد و باقی اهدایی اشخاص و مؤسسات بوده است. امروزه نیز این شیوه کماکان ادامه دارد و با اهدای مجموعه‌های افراد علاقه‌مند به این مؤسسه بر غنای این کتاب‌خانه افزوده شده است که عمدتاً کتاب‌های ارزشمند و بعضاً چاپ سنگی بوده است. این کتاب‌خانه در زمره کتاب خانه‌های تخصصی زبان و ادبیات فارسی است. علاوه بر کتابخانه مؤلفان کتاب‌خانه مرکز آموزش زبان هم در بخش دیگری جهت ارائه خدمات به دانشجویان خارجی وجود دارد که در ابتدا مجموعه کوچکی را شامل می‌شده و به مرور زمان از طریق خرید و اهدا مجموعه آن افزایش یافته است. تالار شهیدی نیز یکی از بخش‌های مجموعه است که در سال ۱۳۸۶ پس از این که مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی مجموعه ارزشمند خود را به مؤسسه وقف کردند با عنوان تالار شهیدی شروع به کار کرد. این مجموعه در سال ۱۳۹۳ با کتابخانه مرکز ادغام شده و یک مجموعه واحد را تشکیل می‌دهند. مجموعه‌های ذکر شده دارای سیستم فهرست‌نویسی کامپیوتری و متصل به سیستم جامع کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است و منابع آن از تمامی واحدهای دانشگاه قابل جست جو است. این کتاب‌خانه به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، با داشتن مدرک، خدمات ارائه می‌دهد

کلید واژه ها: کتابخانه تخصصی علی‌اکبر دهخدا چاپ سنگی نسخ خطی