دوره کوتاه‌مدت تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد.

۰۴ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۹ کد : ۸۹۳۹ اخبار و اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۲۸۶

دوره کوتاه‌مدت تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان به مدت ۴ روز در تیرماه ۱۳۹۸ در مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد. این دوره که در دو گروه آموزشی اجرا گردید، شرکت‌کنندگان با مفاهیم پایه آواشناسی و نحو مورد نیاز برای آموزش زبان فارسی آشنا شدند.
دکتر محمود بی‌جن‌خان، کارگاه آواشناسی فارسی؛ دکتر مزدک انوشه، کارگاه آشنایی با نحو زبان فارسی بر اساس دستور زایشی؛ دکتر امیر صادقی، کارگاه روش تدریس و دکتر سید‌محمد علوی، کارگاه مفاهیم سنجش وآزمون‌‌سازی را در این دوره تدریس کردند.
با توجه به استقبال شرکت‌کنندگان از این دوره، مقرر شد کارگاه‌های تکمیلی در آینده نزدیک در این مؤسسه برگزار شود.


( ۱ )

نظر شما :