برای نوفارسی‌آموزان

قند پارسی - ۱۴

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۸:۴۶ کد : ۲۷۳۱۴ اینجا فارسی زبان بین‌المللی است
تعداد بازدید:۱۹۸۳

قند پارسی - ۱۴
برای نوفارسی‌آموزان
دکتر سید ضیاء‌الدین قاسمی
............

گُذر زمان در نگاه قیصر امین‌پور
قیصر امین‌پور، شاعر محبوب معاصر، در شعری گُذر پرشتاب عمر را به طرزی زیبا نشان داده است:
«حسرتِ همیشگی»
حرف‌های ما هنوز ناتمام ...
تا نگاه می‌کنی:
وقتِ رفتن است
بازهم همان حکایت همیشگی!
پیش از آنکه با خبر شوی
لحظۀ عَزیمت تو ناگزیر می‌شود
آی ...
ناگهان
چقدر زود
دیر می شود!

 

Passage of Time in the View of Qeisar Aminpur
Qeisar Aminpur, the popular contemporary poet, has beautifully shown the speed of life in a poem:
«Perpetual Chagrin»
Our talk is still unfinished. / As soon as you look, it›s time to go.
Again, this is the same old story. / Before you know it
The moment of your departure becomes inevitable.
Oh, / Suddenly how soon it would be too late.

............................
۱- حکایت: ماجرا، عَزیمت: رفتن، ناگزیر: اجباری ۲- قیصر امین‌پور (۱۳۸۶-۱۳۳۸) از معروفترین و محبوبترین شاعران معاصر ایران است. ۳- موسیقی: تار، فرهنگ شریف
پی‌نوشت: صفحۀ «قند پارسی» دربردارندۀ گزینه‌هایی از نثر و شعر فارسی برای علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی، به ویژه غیرفارسی‌زبانان مشتاق یادگیری زبان و ادبیات فارسی است و کام آنان را با شیرینی‌های زبان و ادبیات فارسی آشنا می‌کند. این یادداشت‌ها را دکتر سید ضیاء‌الدین قاسمی، مدرس زبان و ادبیات فارسی موسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی و دانش‌آموختۀ دکترای زبانشناسی از دانشگاه تهران می‌نویسد و هر هفته یکی از آنها در وب‌گاه و شبکه‌های اجتماعیِ مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا منتشر می‌شود. گفتنی است برای یادگیری بهتر، خوانش متن نیز توسط ایشان انجام شده و با موسیقی ایرانی، همراه این یادداشت‌ها است.

1. Qeisar Aminpur (1959-2007) is one of the most famous and popular contemporary poets of Iran. 2. Music: Tar, Farhang Sharif


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: قند پارسی آموزش زبان فارسی موسسه دهخدا ضیاء قاسمی قیصر امین‌پور


نظر شما :