نام‌نویسی دوره‌های تابستان ۱۴۰۱

فرم نام‌نویسی دوره‌های تابستان ۱۴۰۱
 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوادگی:*
  2
 • تلفن همراه:*
  3
 • ایمیل:*
  4
 • نام دوره:*
  5
 • توضیح یا سوال:*
  6
 • - این مرحله از ثبت‌نام به صورت پیش‌ثبت نام است و نیازی به پرداخت شهریه نیست. در صورت تشکیل کلاس، ثبت‌نام نهایی و دریافت شهریه در جلسهٔ اول انجام می‌شود. - برای دوره‌هایی که در هر دو نوع حضوری و مجازی تشکیل می‌شوند لطفا در قسمت توضیح قید فرمایید که تمایل به شرکت در کدام نوع را دارید.
  7