نمایش ۳۴۳٬۲۹۱ تا ۳۴۳٬۳۱۸ مورد از کل ۳۴۳٬۳۱۸ مورد.
#مدخلمعنی
 
۳۴۳۲۹۱یونگ(اِخ) کارل گوستاو. روانکاو و روانشناس سویسی (۱۸۷۵-۱۹۶۱ م.). مؤسس مکتب روانشناسی تحلیلی که شاخه ای از روانکاوی فرویدی است. نخست در دانشگاه بال پزشکی خواند و سپس به روان پزشکی روی آورد. در سال ۱۹۰۷ م. فروید را ...
۳۴۳۲۹۲یونن[ نُ ] (اِخ) ژونن . رجوع به ژونن شود.
۳۴۳۲۹۳یونه[ نَ ] (اِخ) نام قدیم فسطاط مصر. (از فتوح البلدان بلادری ص ۲۴۹). رجوع به فسطاط شود.
۳۴۳۲۹۴یونی(اِ) دانگ. (آنندراج). رجوع به دانگ شود.
۳۴۳۲۹۵یونی ها[ یَ وَ ] (اِخ) یونانیهای آسیای صغیر. (از ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۰۵). و رجوع به یونان و یون شود.
۳۴۳۲۹۶یونیان[ یُ ] (اِخ) یکی از شعبه های چهارگانه ای که یونانیان قدیم بدان منقسم شده بودند. آنان از زمانهای بسیار قدیم در خطهٔ شرقی یونان قدیم و خطهٔ شمالی موره سکونت داشتند. گروهی از آنان به حدود ازمیر و افس ...
۳۴۳۲۹۷یونیه[ یُ یَ / یِ ] (لاتینی، اِ) نام ماه دوم از ماههای مغرب که آغاز آن با آغاز ماههای قبطی برابر است. (از آثارالباقیه ص ۵۰ و ۷۱). یونیو. یونیوس. ژوئن. جون. حزیران. (یادداشت مؤلف): فصبحنا تکریت مع الفجر من یوم ...
۳۴۳۲۹۸یونیو[ ] (لاتینی، اِ) یونیه. یونیوس. (یادداشت مؤلف): و هو شهر یونیو العجمی. (ابن جبیر). استهل هلاله لیلة الثلاثاء بموافقة الثانی عشر من یونیو. (رحلهٔ ابن جبیر).
و رجوع به یونیوس و حزیران شود.
۳۴۳۲۹۹یونیوس[ یُ ] (لاتینی، اِ) یونیه. ژوئن. حزیران. (از ۱۰ خرداد تا ۱۰ تیرماه جلالی). (یادداشت مؤلف). نام ماه ششم از ماههای فرنگی. (ناظم الاطباء). یونیه. (آثارالباقیه). آذار. (التفهیم). و رجوع به ژوئن و حزیران شود.
۳۴۳۳۰۰یوه(اِ) نوع پستی از باز شکاری که تعلیم پذیر نیست. (ناظم الاطباء). یوهر. یوهه.
۳۴۳۳۰۱یوهان[ یُ ] (اِخ) گوتفرید لودویک کوزگارتن. خاورشناس نامی آلمانی (۱۲۰۷-۱۲۷۹ هـ . ق. / ۱۷۹۳-۱۸۶۲ م.). وی در آلتن کیرشن متولد شد و در پاریس عربی را از مستشرق معروف «دوساسی» فرا گرفت و ...
۳۴۳۳۰۲یوهان[ یُ ] (اِخ) گوتفرید وتسشتاین (۱۲۵۶ هـ . ق. / ۱۸۴۰ م. -۱۳۲۳ هـ . ق. / ۱۹۰۵ م.). خاورشناس آلمانی که از طرف کشورش در دمشق کنسول بود و در آنجا عربی را فراگرفت و مخطوطات ...
۳۴۳۳۰۳یوهان[ یُ ] (اِخ) لودویک برکهارت. خاورشناس و جهانگرد سویسی. به سال ۱۱۹۹ هـ . ق. / ۱۷۸۴ م. در لوزان متولد شد ...
۳۴۳۳۰۴یوهان[ یُ ] (اِخ) یاکب (یعقوب) رایسکه. خاورشناس و پزشک آلمانی. به سال ۱۱۲۸ هـ . ق. / ۱۷۱۶ م. در زربیج از توابع ساکس متولد شد و در هالهٔ آلمان عربی آموخت و در لیدن تحصیلات خود را تکمیل کرد و ...
۳۴۳۳۰۵یوهانس[ یُ نِ ] (اِخ) پتروس مانسینگ. خاورشناس هلندی. به سال ۱۳۱۹ هـ . ق. / ۱۹۰۱ م. در آمستردام متولد شد و به سال ۱۳۷۱ هـ . ق. در لیدن درگذشت. نخستین درس خود را در دانشگاه اوتریک هلند به ...
۳۴۳۳۰۶یوهانسبورگ[ یُ نِ ] (اِخ)ژهانسبورگ. ژوهانسبورگ. شهری در جنوب ترانسوال، در شمال شرقی جمهوری افریقای جنوبی، در ۴۸۰کیلومتری شمال غربی دوربان، که حدود ۱۱۵۲۵۲۸ تن سکنه دارد. مهمترین ناحیهٔ طلاخیز افریقای جنوبی می باشد و مرکز صنعت در آنجاست.
۳۴۳۳۰۷یوهر[ هَ ] (اِ) یوه. (ناظم الاطباء).
۳۴۳۳۰۸یوهمبه[ یُ هَ بِ ] (فرانسوی، اِ)(اصطلاح گیاه شناسی) درختی است بزرگ از تیرهٔ روناسیان که در جنگلهای کامرون و در کنگوی فرانسه به حالت وحشی می روید. پوست تنهٔ این درخت به صورت قطعات کم وبیش حجیم در معرض استفاده ...
۳۴۳۳۰۹یوهمبین[ یُ هَ ] (فرانسوی، اِ)(اصطلاح پزشکی) آلکالوئید حاصل از درخت یوهمبه که دارای اثر تقویت دهندهٔ قوهٔ باه است و از این جهت همراه با موادی که خواص مشابه دارند نظیر فسفور دوزنک و استریکنین مصرف می شود. ...
۳۴۳۳۱۰یوهه[ هَ / هِ ] (اِ) یوه. (ناظم الاطباء). رجوع به یوه شود.
۳۴۳۳۱۱یووالار(اِخ) دهی است از دهستان برگشلوی بخش حومهٔ شهرستان ارومیه، واقع در ۱۶هزارگزی خاور ارومیه، با ۱۹۰ تن سکنه. آب آن از شهرچای و راه آن ارابه رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴).
۳۴۳۳۱۲یوونال[ یو وِ ] (اِخ) ژوونالیس. یکی از شاعران قدیم لاتین است که در هجویات و هزلیات شهرت یافته است. تولد وی به سال ۴۲ ق. م. روی داده و در حین وفات بیش از هشتاد سال داشته است. و رجوع به ...
۳۴۳۳۱۳یوی[ یَ وی ی ] (ع ص نسبی) منسوب به یاء آخرین حرف هجاء. (یادداشت مؤلف). نسبت به یاء. (تاج العروس). یائی.
۳۴۳۳۱۴یوی[ یُ وَی ی ] (اِخ) ظاهراً نام مردی است و یویّیّون از اهل ساوه بدو منسوبند و از جملهٔ آنان است نصربن احمد الیویی که حافظ ابوطاهر السلفی بعضی اناشید از وی روایت کند. (یادداشت مؤلف). رجوع به تاج العروس ...
۳۴۳۳۱۵یویه[ یو یَ / یِ ] (اِ) مصحف یوبه. رجوع به پویه و یوبه شود.
۳۴۳۳۱۶یویو(اِ) نوعی کشتی کوچک ساحلی. (یادداشت مؤلف).
۳۴۳۳۱۷یویو[ یُ یُ ] (اِ) (اصطلاح عامیانه) اسباب بازیی است بچگان را و آن مرکب است از دو صفحهٔ گرد قرص مانند حلبی یا پلاستیکی یا چوبی یا جز آن که به وسیلهٔ یک میله (محور) به هم متصل شده اند. ...
۳۴۳۳۱۸یویو(اِخ) موضعی است که جنگ یویو یکی از جنگهای عرب بدان نسبت داده شده است. (از تاج العروس) (از یاقوت ج ۹ ص ۴۲۱).