نمایش ۳۴۳٬۲۹۱ تا ۳۴۳٬۳۱۶ مورد از کل ۳۴۳٬۳۱۶ مورد.
#مدخلمعنی
 
۳۴۳۲۹۱یونه[ نَ ] (اِخ) نام قدیم فسطاط مصر. (از فتوح البلدان بلادری ص ۲۴۹). رجوع به فسطاط شود.
۳۴۳۲۹۲یونی(اِ) دانگ. (آنندراج). رجوع به دانگ شود.
۳۴۳۲۹۳یونیان[ یُ ] (اِخ) یکی از شعبه های چهارگانه ای که یونانیان قدیم بدان منقسم شده بودند. آنان از زمانهای بسیار قدیم در خطهٔ شرقی یونان قدیم و خطهٔ شمالی موره سکونت داشتند. گروهی از آنان به حدود ازمیر و افس ...
۳۴۳۲۹۴یونیه[ یُ یَ / یِ ] (لاتینی، اِ) نام ماه دوم از ماههای مغرب که آغاز آن با آغاز ماههای قبطی برابر است. (از آثارالباقیه ص ۵۰ و ۷۱). یونیو. یونیوس. ژوئن. جون. حزیران. (یادداشت مؤلف): فصبحنا تکریت مع الفجر من یوم ...
۳۴۳۲۹۵یونی‌ها[ یَ وَ ] (اِخ) یونانیهای آسیای صغیر. (از ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۰۵). و رجوع به یونان و یون شود.
۳۴۳۲۹۶یونیو[ ] (لاتینی، اِ) یونیه. یونیوس. (یادداشت مؤلف): و هو شهر یونیو العجمی. (ابن جبیر). استهل هلاله لیلة الثلاثاء بموافقة الثانی عشر من یونیو. (رحلهٔ ابن جبیر).
و رجوع به یونیوس و حزیران شود.
۳۴۳۲۹۷یونیوس[ یُ ] (لاتینی، اِ) یونیه. ژوئن. حزیران. (از ۱۰ خرداد تا ۱۰ تیرماه جلالی). (یادداشت مؤلف). نام ماه ششم از ماههای فرنگی. (ناظم الاطباء). یونیه. (آثارالباقیه). آذار. (التفهیم). و رجوع به ژوئن و حزیران شود.
۳۴۳۲۹۸یوه(اِ) نوع پستی از باز شکاری که تعلیم پذیر نیست. (ناظم الاطباء). یوهر. یوهه.
۳۴۳۲۹۹یوهان[ یُ ] (اِخ) گوتفرید لودویک کوزگارتن. خاورشناس نامی آلمانی (۱۲۰۷-۱۲۷۹ هـ . ق. / ۱۷۹۳-۱۸۶۲ م.). وی در آلتن کیرشن متولد شد و در پاریس عربی را از مستشرق معروف «دوساسی» فرا گرفت و ...
۳۴۳۳۰۰یوهان[ یُ ] (اِخ) گوتفرید وتسشتاین (۱۲۵۶ هـ . ق. / ۱۸۴۰ م. -۱۳۲۳ هـ . ق. / ۱۹۰۵ م.). خاورشناس آلمانی که از طرف کشورش در دمشق کنسول بود و در آنجا عربی را فراگرفت و مخطوطات ...
۳۴۳۳۰۱یوهان[ یُ ] (اِخ) لودویک برکهارت. خاورشناس و جهانگرد سویسی. به سال ۱۱۹۹ هـ . ق. / ۱۷۸۴ م. در لوزان متولد شد ...
۳۴۳۳۰۲یوهان[ یُ ] (اِخ) یاکب (یعقوب) رایسکه. خاورشناس و پزشک آلمانی. به سال ۱۱۲۸ هـ . ق. / ۱۷۱۶ م. در زربیج از توابع ساکس متولد شد و در هالهٔ آلمان عربی آموخت و در لیدن تحصیلات خود را تکمیل کرد و ...
۳۴۳۳۰۳یوهانس[ یُ نِ ] (اِخ) پتروس مانسینگ. خاورشناس هلندی. به سال ۱۳۱۹ هـ . ق. / ۱۹۰۱ م. در آمستردام متولد شد و به سال ۱۳۷۱ هـ . ق. در لیدن درگذشت. نخستین درس خود را در دانشگاه اوتریک هلند به ...
۳۴۳۳۰۴یوهانسبورگ[ یُ نِ ] (اِخ)ژهانسبورگ. ژوهانسبورگ. شهری در جنوب ترانسوال، در شمال شرقی جمهوری افریقای جنوبی، در ۴۸۰کیلومتری شمال غربی دوربان، که حدود ۱۱۵۲۵۲۸ تن سکنه دارد. مهمترین ناحیهٔ طلاخیز افریقای جنوبی می باشد و مرکز صنعت در آنجاست.
۳۴۳۳۰۵یوهر[ هَ ] (اِ) یوه. (ناظم الاطباء).
۳۴۳۳۰۶یوهمبه[ یُ هَ بِ ] (فرانسوی، اِ)(اصطلاح گیاه شناسی) درختی است بزرگ از تیرهٔ روناسیان که در جنگلهای کامرون و در کنگوی فرانسه به حالت وحشی می روید. پوست تنهٔ این درخت به صورت قطعات کم وبیش حجیم در معرض استفاده ...
۳۴۳۳۰۷یوهمبین[ یُ هَ ] (فرانسوی، اِ)(اصطلاح پزشکی) آلکالوئید حاصل از درخت یوهمبه که دارای اثر تقویت دهندهٔ قوهٔ باه است و از این جهت همراه با موادی که خواص مشابه دارند نظیر فسفور دوزنک و استریکنین مصرف می شود. ...
۳۴۳۳۰۸یوهه[ هَ / هِ ] (اِ) یوه. (ناظم الاطباء). رجوع به یوه شود.
۳۴۳۳۰۹یووالار(اِخ) دهی است از دهستان برگشلوی بخش حومهٔ شهرستان ارومیه، واقع در ۱۶هزارگزی خاور ارومیه، با ۱۹۰ تن سکنه. آب آن از شهرچای و راه آن ارابه رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴).
۳۴۳۳۱۰یوونال[ یو وِ ] (اِخ) ژوونالیس. یکی از شاعران قدیم لاتین است که در هجویات و هزلیات شهرت یافته است. تولد وی به سال ۴۲ ق. م. روی داده و در حین وفات بیش از هشتاد سال داشته است. و رجوع به ...
۳۴۳۳۱۱یوی[ یَ وی ی ] (ع ص نسبی) منسوب به یاء آخرین حرف هجاء. (یادداشت مؤلف). نسبت به یاء. (تاج العروس). یائی.
۳۴۳۳۱۲یوی[ یُ وَی ی ] (اِخ) ظاهراً نام مردی است و یویّیّون از اهل ساوه بدو منسوبند و از جملهٔ آنان است نصربن احمد الیویی که حافظ ابوطاهر السلفی بعضی اناشید از وی روایت کند. (یادداشت مؤلف). رجوع به تاج العروس ...
۳۴۳۳۱۳یویه[ یو یَ / یِ ] (اِ) مصحف یوبه. رجوع به پویه و یوبه شود.
۳۴۳۳۱۴یویو(اِ) نوعی کشتی کوچک ساحلی. (یادداشت مؤلف).
۳۴۳۳۱۵یویو[ یُ یُ ] (اِ) (اصطلاح عامیانه) اسباب بازیی است بچگان را و آن مرکب است از دو صفحهٔ گرد قرص مانند حلبی یا پلاستیکی یا چوبی یا جز آن که به وسیلهٔ یک میله (محور) به هم متصل شده اند. ...
۳۴۳۳۱۶یویو(اِخ) موضعی است که جنگ یویو یکی از جنگهای عرب بدان نسبت داده شده است. (از تاج العروس) (از یاقوت ج ۹ ص ۴۲۱).