نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱مهراد[ مِ ] (اِخ) با حسیس [ ظ: یا جشنس ] از مؤلفان دورهٔ ساسانی است. کتابی به نام بزرگمهربن بختکان نوشته است و آغاز آن بدین مضمون بوده است: لم یتنازع الرأی متنازعان احدهما مخطی ...