نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱ماهور(اِ) تپه های مسلسلی که در دامنهٔ کوه پدید باشد. (ناظم الاطباء). هریک از تپه های پیوسته که در دامنهٔ کوه پدید باشد. حصهٔ پیش آمدهٔ کوه. (فرهنگ فارسی معین). || گل ماهور. (فرهنگ فارسی معین). خرگوشک . (یادداشت ...
۲ماهور(اِخ) دهی از دهستان عقیلی است که در شهرستان شوشتر واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد که از طایفهٔ بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶).
۳اسماهور بالا[ اِ رِ ] (اِخ) دهی از دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد، در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری الیگودرز، کنار راه مالرو دره سفید. محصول آنجا غلات، تریاک، لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله داری. صنایع دستی زنان قالی بافی. راه آن مالرو است. ...
۴اسماهور پایین[ اِ رِ ] (اِخ) دهی از دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد، در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری الیگودرز، کنار راه مالرو دره سفید. جلگه، معتدل. سکنه ۴۶۹ تن. شیعه. لری و فارسی. آب آن از قنات و چاه. محصول آنجا غلات، تریاک، لبنیات. ...
۵راست ماهور[ تِ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) دستگاهِ ماهور در اصطلاح موسیقی. (از ارمغان آصفی نوبت سوم ص ۸۳). رجوع به ماهور و آهنگ در همین لغت نامه شود.
۶گل ماهور[ گُ لِ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) گل خرگوشک. گلی که برگهای آن کرک بسیار دارد و گلهای زرد آن خوشه های بزرگ میسازند. برگ و گل آن ملین است. (گیاه شناسی گل گلاب ص ۲۴۴). <۵۳۰۶۴۰۱۲۰۱۱۹۲۳۶۰۱>...
۷ماهور میلاتی(اِخ) ناحیه ای است میانهٔ مغرب و شمال شیراز و از گرمسیرهای فارس است. (از فارسنامهٔ ناصری). از بلوکات ولایت قشقایی فارس است. طول آن ۱۲۰ و عرض آن ۸۰ کیلومتر است. حد شمالی و غربی آن کوه کیلویه و حد شرقی ...
۸ماهور و میلاتی[ رُ ] (اِخ) رجوع به مادهٔ قبل شود.
۹ماهورستان[ رِ ] (اِخ) (ماهورزن) دهی از دهستان حمزه لو است که در بخش خمین شهرستان محلات واقع است و ۳۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱).
۱۰ماهورک[ رَ ] (اِخ) دهی از دهستان کرچمیو است که در بخش داران شهرستان فریدن واقع است و ۲۰۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰).