نمایش ۱۸۱ تا ۱۸۳ مورد از کل ۱۸۳ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱۸۱مصباحی[ مِ ] (ص نسبی، اِ) قسمی از ثوانی نجوم شبيه به چراغ. (يادداشت مؤلف).
۱۸۲نصباء[ نَ ] (ع ص) ناقة نصباء؛ شتر مادهٔ ایستاده سینه. (منتهی الارب) (از آنندراج). ماده شتر راست ایستاده سینه. (ناظم الاطباء). مرتفعةالصدر. (اقرب الموارد). ج، نَصب. || عنز نصباء؛ بز مادهٔ ایستاده شاخ. (منتهی الارب) (از آنندراج). راست ...
۱۸۳نوروز صبا[ نَ / نُو زِ صَ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) نغمه ای است که در همایون و راست پنجگاه نواخته می شود. (فرهنگ فارسی معین). شعبه ای است از مقام بوسُلیک، از پنجمین نغمه است و نیم بانگ دارد. (بهجت الروح ...