نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱سوین[ سَ ] (اِ) دیگ، طبق، کاسه، کوزه و امثال آن مطلقاً و به عربی ظرف و انا را گویند. (برهان) (جهانگیری). مطلق ظرف. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). || آبدان سگ یعنی ظرفی که سگ در آن آب خورد. ...
۲سوین[ سُ ] (اِخ) دهی است جزء دهستان گندوان بخش ترک شهرستان میانه. دارای ۳۸۳ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات، عدس، نخود سیاه و بزرک است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴).
۳اسوین[ اِسْ ] (اِخ) نام شعبه ای از شعب سه گانهٔ نهر او در واقع در خطهٔ پومرانیا از پروس که در حال ورود به دریای بالتیک احداث میشوند. این شعبه جزیرهٔ اُسدم را از جزیرهٔ دولین افراز میکند و طول ...
۴اسوینموند[ اِسْ نِ مو ] (اِخ) قصبه ایست در خطهٔ پومرانیا در ساحل شرقی جزیرهٔ اُسدوم در مصب نهر اسوینه. تجارت آن رونق و دستگاهی مخصوص به کشتی سازی دارد.
۵سوین تن[ سِ تُ ] (اِخ) یکی از علمای انگلیسی است که الفبای زبان فینیقی را بدست آورده و ثابت کرده که این زبان کاملاً زبان سامی است. (ایران باستان ج ۱ ص ۴۹).
۶مادام دوسوینیه[ دُ سِ نیِ ] (اِخ)(۱۶۲۶-۱۶۹۶ م.) از نویسندگان بزرگ دورهٔ لوئی چهاردهم است. نامه های وی نمایندهٔ اوضاع و احوال عصر اوست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).