نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱خمیر دندان[ خَ رِ دَ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) مادهٔ ضد عفونی که بشکل خمیردرآورند و در مظروفی املس قرار دهند تا با فشار به آن مادهٔ ضدعفونی خارج شود و برای پاک کردن بکار رود، خمیری طبی که برای پاک کردن دندان ...