نمایش ۳۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
#مدخلمعنی
 
۳۱فوتینا[ تِ ] (صوت) در تداول اطفال، آوازی که علامت تحقیر مخاطب است آنگاه که خواسته اذیتی کند و دست نیافته، یا دروغی گفته و مشتش باز شده. (یادداشت مؤلف). یا آنگاه به کار برند که کسی چیزی خواهد و به ...
۳۲قابل استیناف[ بِ لِ اِ ] (ص مرکب)استیناف پذیر. پژوهش پذیر. || (اصطلاح حقوق). رجوع به قابل پژوهش شود.
۳۳کاتینا(اِخ) نیکلا دو. مارشال فرانسوی، متولد در پاریس و یکی از بهترین فرماندهان عصر لوئی چهاردهم. وی «دوک ساووا» را در «استافورد» به سال ۱۶۹۰ م. و در «مارسی» به سال ۱۶۹۳ مغلوب ساخت و خود را لایق کارهای مهم نشان داد. و ...
۳۴کارنتینا[ رَ ] (اِ) مهلت چهل روزه. (دزی ج ۲ ص ۴۳۴). || محلی که در خلیجی تعبیه کنند برای قرنطین گذاشتن کشتی هائی که از نواحی امراض ساریه می آیند. (دزی ج ۲ ص ۴۳۴). قرنطینه.
۳۵کوتینا(هزوارش، اِ) به لغت زند و پازند استر را گویند که مادرش اسب است. (برهان) (آنندراج). هزوارش «کتینا»، استر. (از حاشیهٔ برهان چ معین).
۳۶کور اتینا[ رِ اَ تَ / تِ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) در تداول عامه، کلمهٔ تحقیری است برای کور. کوری زشت. شاید از کور اعطنا یا آتنا، اشاره به کوری گدا که اعطنا می گفته است(؟). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).