نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱استانبول[ اِ تامْ ] (اِخ) استامبول. اسلامبول. اسطمبول. اسطنبول. قسطنطنیه. قسطنطینیه . بوزنطیا. سابقاً پایتخت دولت عثمانی و یکی از مشهورترین بلاد عالم است. موقع و تقسیمات این شهر باعظمت از چهار قسمت عمده تشکیل شده: ۱ -خود استانبول و ایّوب ...
۲استانبول[ اِ تامْ ] (اِخ) (قدیم) قریهٔ کوچکی در قضای ایواجک از سنجاق بیغا، در هشت هزارگزی جنوب شرقی و در ساحل بحر. خرابه های شهر باستانی آلکساندریاتروآس در اطراف این قریه دیده میشود. در هنگام آبادی این ناحیت لنگرگاه ...
۳استانبول[ اِ تامْ ] (اِخ) (بوغاز...) نام دیگر بوسفور. تنگهٔ تنگ و درازی است بطول تقریباً ۲۷ هزار گز در شمال شرقی شهر استانبول که اروپا را از آسیا جدا می سازد و دریای سیاه را با دریای مرمره متصل میکند. تنگ ترین ...
۴استانبول[ اِ تامْ ] (اِخ) (خلیج...) خلیج قسطنطنیه. نام قدیم آن «خریسون کراس» آلتون بوینوز و به فرانسه کرن در یعنی شاخ زرّین میباشد. خلیج تنگ و درازیست که از یک سو در بین استانبول و ایوب و از جانب دیگر ...
۵اسکی استانبول[ اَ اِ تامْ ] (اِخ) (استانبول کهنه) قریهٔ کوچکی است واقع در ساحل دریا، در جنوب شرقی جزیرهٔ بوزجه در قضای آیواجق سنجاق بیغا، در نزدیکی آن خرابهٔ شهر قدیمی «الکساندریا تروآس» دیده میشود. آنگاه که این شهر آبادان بوده ...