تاریخ یونان

[ خِ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) در آغاز یونانیان دورهٔ نسل ها را حساب میکردند. هردوت چنین بیان میکند که دوران هر سه نسل برابر با یک قرن گردد «دنی دالی کارناس» زمان یک نسل را ۲۷ سال میداند. دولت یونان سال اجتماعی واحدی نداشت. جای دارد که دوران ها را بوسیلهٔ برگزار شدن بازیهای المپیک که در حدود هر چهار سال اجرا می شد تعیین کنند. آغاز و شروع این رسم از ۷۷۶ ق.م. بود، آخرین المپیاد که دویست و چهل و نهمین المپیاد بود بسال ۴۰۰ م. بوده است. یک مبدأ تاریخی دیگری هم در میان یونانیان وجود دارد که آن تاریخ «سلوسیدها» است که از ۳۱۲ ق.م. شروع میگردد. از ابتدای دورهٔ رومن این تاریخ بکلی بقسمت های شرقی یونان منتقل گردید و بجای تاریخ جنگ آکتیوم و تاریخ های ولایتی و بلدی که قبل از آن وجود داشت قرار گرفت.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.