ابن صباغ

[ اِ نُ صَ بْ با ] (اِخ) شیخ نورالدین علی بن محمدبن صباغ مکی. از فقهای مالکیه. به سال ۸۵۵ هـ .ق . درگذشته است. او راست: کتاب الفصول المهمه فی معرفةالائمه.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.