معتصم

[ مُ تَ صِ ] (اِخ) پسر سلطان‌ زين‌العابدين‌بن شاه شجاع از آل مظفر بود که‌ پس از مرگ تيمور چند روزی کروفری‌ داشت. و رجوع به حبيب‌السير چ خيام ج 3 صص 574 -576 و تاريخ مغول تأليف‌ عباس اقبال ص‌441 شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.