معتب

[ مُ عَ‌تْ تِ ] (اِخ) ابن ابی‌لهب‌بن‌ عبدالمطلب‌بن هاشم‌بن عبدمناف هاشمی‌ پسر عم و از صحابهٔ پيغمبر اکرم است. وی با برادر خود عتبه به هنگام فتح مکه اسلام آورد و در جنگ حنين شرکت داشت. (از الاصابه ج‌6 ص‌122).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.