معتام

[ مِ ] (ع ص) درنگ‌کننده. (از اقرب‌ الموارد) (از محيطالمحيط). درنگ‌کار. بسيار درنگ. (يادداشت به خط مرحوم دهخدا).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.