معالج

[ مُ لَ ] (ع ص) علاج‌کرده‌شده. (آنندراج). || چاره‌شده و تيمارشده. || آماده‌گشته. || طبخ‌شده. (ناظم‌ الاطباء).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.