محب الیونان

[ مُ حِ بْ بُلْ ] (اِخ) لقب حارث سوم از نبطیان جنوب شرقی اردن. وی ضرب سکه را از یونانیان اقتباس کرده است. (از النقودالعربیه ص ۸۸، ۸۹).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.