مانائوس

(اِخ) بندر و شهری است در کشور برزیل که در کنار مصب رود ریونگروو رود آمازون واقع است و ۱۷۵۳۰۰ تن سکنه دارد. (از لاروس).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.