لقمانی

[ لُ ] (اِخ) دهی از دهستان میان ولایت بخش حومهٔ ارداک شهرستان مشهد، واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری مشهد و شمال کشف رود. جلگه، معتدل و دارای ۹۶ تن سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.