ادانه

[ ] (اِخ) از شهرهای عیسوی نشین که در سال ۷۲۰ هـ . ق. بدست مصریان سوخت. رجوع به تاریخ مغول ص ۳۴۷ شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.