اخیلوس

[ ] (اِ) وَرَم در گوشهٔ انسی چشم. ممکن است ربطی به sucimlathpo در یونانی و لاتینی به معنای ورم چشم داشته باشد. (یادداشت لغت نامه).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.