آلاملیک

[ مَ ] (اِ) اَلاملیک. کرم دشتی. سپیدتاک. کرمةالبیضاء. حالق الشَّعر. تاک دشتی. هزارجشان. فاشرا. نخوش.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.