ظریر

[ ظَ ] (ع اِ) زمین سنگناک. || زمین درشت. || مناره ای که بدان راه شناسند. ج، ظُرّان، اَظِرّة. اناصیب.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.