طیماناوس

[ وُ ] (اِخ) یکی از فیلسوفان و شاگردان افلاطون و معاصر با دیسقوریدس. (از اسحاق بن حنین) (عیون الانباء ج ۱ ص ۳۶). در تتمهٔ کتاب صوان الحکمه از ابونصر فارابی کتابی بنام «کتاب طیماناوس» یاد کرده و مولی محمد شفیع پنجابی ناشر کتاب تتمهٔ صوان الحکمه در تعلیقی که بر کتاب مذکور نوشته، مینویسد نام صحیح کتاب فارابی طیماؤس است -انتهی. و نخستین کسی که بنام طیماؤس کتابی تألیف کرده افلاطون فیلسوف معروف است که دأب وی آن بود که کتب مصنفهٔ خود را در هر موضوعی که فراهم آورده نام کتاب را بشخصی که در آن موضوع نظریهٔ مخصوصی داشته نسبت میداده است چنانچه طیماوس نام یکی از فلاسفه است که در علوم طبیعی تخصص داشته و افلاطون طیماؤس را بنام آن فیلسوف تصنیف کرده است. (ابن الندیم ص ۳۴۴). و رجوع به ص ۴۹، ۵۰، ۵۳، ۱۰۰، ۱۰۱، ۳۱۹ ج ۱ عیون الانباء و ص ۱۳۱، ۲۷۵ تاریخ الحکماء قفطی چ لیبسیک شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.