ساراتف

[ تُ ] (اِخ) شهری است در جنوب شرقی روسیه در کنار رودخانهٔ ولگا، ۵۱۸۰۰۰ تن سکنه، و صنایع فلزکاری و مواد غذائی دارد.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.