دجوی

[ ] (اِخ) (الشیخ) یوسف احمد نصر (متولد سال ۱۲۸۷ هـ . ق.). او راست: ۱- الجواب المنیف فی الرد علی مدعی التحریف فی الکتاب الشریف. (۱۳۳۱ هـ . ق. / ۱۹۱۳ م.). ۲- رسائل السلام و رسل الاسلام و بذیله رسالة اخری. و سلسلة مقالات له ایضاً. (معجم المطبوعات).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.