معنی ابیجه

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.

لغت‌نامۀ دهخدا
ابیجه
[ ] (اِخ) موضعی در بلنسیه. (دمشقی). و رجوع به ابیخه شود.