لغت‌نامۀ بزرگ فارسیگروه‌ها : گروه۱
دسته کتاب : انتشارات
مرحله تولید : چاپ شده

لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف این لغت‌نامه تا اواسط حرف "ب" به اتمام رسیده و در ۳۹ جزوه و ۸ مجلد منتشر شده است و بقیه در دست تألیف است.

_

برای تهیه این کتاب لطفاً با هماهنگی قبلی به "فروشگاه کتاب مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا" مراجعه کنید. تلفن مستقیم کتابفروشی:   ۲۲۷۱۸۰۷۳ -۰۲۱

ارسال با ایمیل: