فرهنگ متوسط دهخدا - دو جلدیگروه‌ها : گروه۱
دسته کتاب : انتشارات
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

- این فرهنگ تلخیص‌شدۀ لغت‌نامۀ دهخدا است.

_

برای تهیه این کتاب لطفاً با هماهنگی قبلی به "فروشگاه کتاب مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا" مراجعه کنید. تلفن مستقیم کتابفروشی:   ۲۲۷۱۸۰۷۳ -۰۲۱

ارسال با ایمیل: